Základní škola a mateřská škola Barrandov

Třídní schůzky a zápis do zájmových kroužků 5.9.2017

23. 8. 2017  |  Školní aktuality

Vážení zákonní zástupci,

schůzka třídních důvěrníků s vedením školy se koná 5. 9. 2017 v 16:30 hodin v kinosálu školy.

Třídní schůzky se konají 5. 9. 2017 v 17:30 hodin v kmenových třídách, kde také proběhne volba zákonných zástupců za nezletilé žáky školy do školské rady. Zástupci Spolku rodičů budou vybírat odsouhlasený příspěvek ve výši 350,- Kč.

Těšíme se na vás!

Zápis do zájmových kroužků proběhne 5. 9. 2015 ve školní jídelně od 15 do 16:30 hodin. Zákonný zástupce žáka vyplněním a odevzdáním přihlášky žáka zapíše do kroužku. Platbu kroužku organizovaných školou můžete provést po 17. hodině přímo v kanceláři ekonomky školy, nebo přes účet školy. Zahájení činnosti kroužků organizovaných školou je od 18. září 2017.

(Nabídky kroužků, které nejsou organizované školou, najdete ve vestibulu základní školy nebo na nástěnce u vchodu do tělocvičen.Platbu kroužků proveďte podle pokynů lektorů. Kroužky mohou začínatí později.)

Děkujeme.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více