Základní škola a mateřská škola Barrandov

Třídní schůzky a zápis do zájmových kroužků 8.9.2015

3. 9. 2015  |  Školní aktuality

Vážení zákonní zástupci,

schůzka třídních důvěrníků s vedením školy se koná 8. 9. 2015 v 16:30 hodin v kinosálu školy.

Třídní schůzky se konají 8. 9. 2015 v 17:30 hodin v kmenových třídách. Zástupci Spolku rodičů budou také vybírat odsouhlasený příspěvek ve výši 350,- Kč.

Těšíme se na vás!

Zápis do zájmových kroužků proběhne 8. 9. 2015 ve školní jídelně od 15 do 17 hodin. Zákonný zástupce žáka vyplněním a odevzdáním přihlášky zapíše do kroužku. Nabídky kroužků, které nejsou organizované školou, najdete ve vestibulu základní školy.

Platbu kroužku organizovaných školou můžete provést po 17. hodině přímo v kanceláři ekonomky školy, nebo přes účet školy. Platbu kroužků neorganizovaných školou proveďte podle pokynů lektorů.

Zahájení činnosti kroužků je od 21. září 2015, některé kroužky neorganizované školou začínají později.

Děkujeme.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více