Základní škola a mateřská škola Barrandov

Upozornění pro rodiče

27. 5. 2015  |  Školní aktuality

V době nemoci zástupkyně ŘŠ Mgr. I. Šindléryové všechny záležitosti žáků 1. stupně vyřizuje zástupkyně ŘŠ Mgr. Naděžda Mikulášová – tel. 251816731, mikulasova@zsbarr.cz.

Žáci, kteří odcházejí po obědě sami domů, můžou čekat na zákonné zástupce v prostoru vestibulu. Pokud se žák bude chovat nevhodným způsobem, může být z vestibulu vykázán. Zákonní zástupci přebírají zodpovědnost za žáka v mometě, kdy žák opustí prostor šaten.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více