Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vánoční jarmark rozsvítil školu i duše

1. 12. 2022  |  Školní aktuality

V úterý 22. listopadu, kdy se už pořádně ochladilo, proběhl tradiční vánoční jarmark. Všichni žáci se pod vedením učitelů poctivě připravovali: bylo třeba se domluvit na organizaci, které se již zkušeně ujal Žákovský parlament, připravit si materiál, věnovat se pečlivé výrobě, spočítat si náklady a pak prodejní cenu, připravit si stánek. Osvětlení natáhli na stromy hasiči ve spolupráci s našimi pány školníky Muchou a Muláčkem. Všichni se mohli zahřát zaručeně nealkoholickým a zaručeně sladkým punčem nebo čajem, přikousnout sušenky, lanýže, perníčky, mufiny a také nakoupit dárky ve formě andělů, pohlednic, svítilen, keramiky aj. V 16 h. jsme slavnostně  rozsvítili vánoční strom u vestibulu i osvětlení venku a zahájili adventní období, které již dříve začalo výzdobou školy, probíhající pod taktovkou paní učitelek Šindléryové a Vídršperkové. Po krátké koledě bylo možné vyrazit do jídelny, kde nás překvapily svým koncertem děti, které pod vedením p. učitele Hledíka z Nadačního fondu Harmonie, zahrály několik krátkých skladeb a koled. Po 2 měsících společného muzicírování se smyčcovým nástroji už zvládli tohle! Jsme na ně patřičně pyšní. Rodičovský spolek Chapliňák uspořádal pěkně v teple jídelny další vánoční dílnu s tvoření – letos malý svícen. Dětem ani dospělým se ani v 18 h.  nechtělo domů… Milý Spolku, bylo to bezva, za rok s vámi opět a rádi počítáme!

Cílem vánočního jarmarku je setkávat se v dobré náladě společně a jinak  než obvykle. Zároveň naučit děti projektovému myšlení a v míře přiměřené podnikavosti tak, aby také mohli uplatnit svou laskavost a touhu pomoci. Výtěžek jarmark bude opět věnován na dobročinné účely – na co konkrétně, se dozvíme za pár dnů, protože Žákovský parlament ještě na toto téma jedná. Jisté však je, že děti získaly z výtěžku neuvěřitelnou částku – 20 534,- Kč.

Ráda bych tedy poděkovala všem, kdo se podílel na organizaci jarmarku – pedagogům, žákům i dalším zaměstnancům. Zvláštní poděkování pak patří paní učitelce Pokorné a paní učitelce Světlíkové, za perfektní přípravu a organizaci a paní učitelce Pácalové za další účinnou pomoc na místě.

Přeji všem krásné adventní období. Mgr. Veronika Urban Volfová, ředitelka školy

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více