Základní škola a mateřská škola Barrandov

Volby do školské rady pro roky 2014 – 2017

6. 6. 2014  |  Školní aktuality

  Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013 vyhlašuji řádné volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.

  Přihlášky
  Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce nezletilých žáků, pedagogický pracovník). Kandidát může navrhnout i sám sebe (kromě ředitele školy). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. (Lze použít tiskopis uvedený v příloze. Pokud bude zaslán e-mailem návrh na stanoveném formuláři, musí následně doručit škole formulář podepsaný, nebo odeslat e-mailem naskenovaný formulář s podpisem kandidáta.)

  Zákonní zástupci nezletilých žáků
  Mají možnost podat návrh kandidáta z řad zákonných zástupců do 27. 6. 2014. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy.
  Pedagogičtí pracovníci
  Mají možnost podat návrh kandidáta z řad pedagogických zaměstnanců do 27. 6. 2014. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy

  Zveřejnění kandidátů
  proběhne nejpozději do 30. července 2014 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do školy.

  Volby
  Volby z řad zákonných zástupců proběhnou na třídní schůzce 9. 9. 2014 od 17 do 18:30 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni budou dva zástupci zákonných zástupců.
  Volby z řad pedagogických zástupců proběhnou 28. 8. 2014 v 10 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni budou dva zástupci pedagogických zaměstnanců.

  Výsledky voleb
  Výsledky voleb budou zveřejněny do 30. září 2014 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do budovy školy.

  Mgr. Jana Fričová
  ředitelka školy

 • Ustanovení volební komise
 • Návrh voleného kandidáta pedagogických zaměstnanců
 • Návrh voleného kandidáta zákonných zástupců nezletilých žáků
 • Školský zákon – § 167, 168
 • Volební řád


Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční jarmark

24. 3. 2023

Zveme všechny, stejně jako v předchozích letech, na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 4. 4. 2023 v čase od 15 do 17 h. Můžete se těšit na velikonoční dekorace, dobroty i lahodné nápoje. Letos proběhne nově také swap oblečení. Vše připravují naši žáci za podpory učitelského sboru, organizaci zajišťuje Žákovský parlament. Přijďte… Více

Živé sovy okouzlily naše prvostupňové žáky a žákyně

10. 3. 2023

V pondělí 6. března čekal žáky prvního stupně zajímavý přírodovědný program. Měli jsme možnost se na dosah ruky setkat s většinou u nás žijících sov. Dozvěděli jsme se spoustu informací o způsobu jejich života, mimořádně vyvinutých smyslech a o sovích rekordmanech. Už víme, proč jsou některé druhy našich sov ohrožené. Viděli jsme velkolepou ukázku letu výra velkého… Více

Celoškolní soutěž ke Dni učitelů

10. 3. 2023

Milí žáci a žákyně! V minulém školním roce jsme v měsíci březnu vyhlásili Soutěž o nejmenší, největší, nejzajímavější a nejstarší knihu. Přinesli jste tolik knih, že jsme je všechny vystavili v kinosále a výstava zaujmula nejednoho malého či většího čtenáře. Pro letošní rok se chceme věnovat škole a oslavě Dne učitelů. Nelekněte se, žádné učení,… Více