Základní škola a mateřská škola Barrandov

Volby do Školské rady

16. 9. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013  dne 15. září 2020 proběhly volby do Školské rady.

Ráda bych tímto poděkovala členkám přípravného výboru za organizaci voleb a vyhotovení zprávy o výsledcích:

Za pedagogické pracovníky byli navrženi dva kandidáti:

Mgr. Lada Nováková a Mgr. Světlana Pavková

Mgr. Lada Nováková obdržela 50 platných hlasů,

Mgr. Světlana Pavková  obdržela 39 platných hlasů.

Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina voličů.

 

Za zákonné zástupce byli navrženi dva kandidáti:

Ing. Marta Hrbková a Mgr. Martin Mašát

Ing.Marta Hrbková obdržela 152 hlasů,

Mgr. Martin Mašát obdržel 123 hlasů.

3 hlasy byly neplatné.

Voleb se zúčastnilo 278 zákonných zástupců.

Všichni navržení kandidáti se stávají členy Školské rady.

 

Mgr. Veronika Holíková, ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více