Základní škola a mateřská škola Barrandov

Volby do Školské rady

16. 9. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013  dne 15. září 2020 proběhly volby do Školské rady.

Ráda bych tímto poděkovala členkám přípravného výboru za organizaci voleb a vyhotovení zprávy o výsledcích:

Za pedagogické pracovníky byli navrženi dva kandidáti:

Mgr. Lada Nováková a Mgr. Světlana Pavková

Mgr. Lada Nováková obdržela 50 platných hlasů,

Mgr. Světlana Pavková  obdržela 39 platných hlasů.

Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina voličů.

 

Za zákonné zástupce byli navrženi dva kandidáti:

Ing. Marta Hrbková a Mgr. Martin Mašát

Ing.Marta Hrbková obdržela 152 hlasů,

Mgr. Martin Mašát obdržel 123 hlasů.

3 hlasy byly neplatné.

Voleb se zúčastnilo 278 zákonných zástupců.

Všichni navržení kandidáti se stávají členy Školské rady.

 

Mgr. Veronika Holíková, ředitelka školyCovid 19

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Sběr papíru dočasně přerušen

16. 10. 2020

Milí sběrači! Vzhledem k současné situaci rušíme  sběr papíru, který měl probíhat ve dnech 22. 10. a 23. 10. 2020. Mgr. Tomáš Nosek, Mgr. Zuzana Sýkorová Více

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy. Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová. Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku). Výuka 1. a 2. st. ZŠ… Více

Organizace výuky od 12. do 30. října 2020

9. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s epidemiologickými nařízeními a opatřeními Ministra školství si vás dovoluji informovat o organizaci výuky v následujících třech týdnech: Vzdělávání v MŠ,  přípravné třídě a na 1. stupni proběhne od 12.10. do 23.10. beze změn, pokračujeme jako doposud. Výuka 2. stupně se bude dělit  na distanční a prezenční výuku: 12. –… Více