Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vyhodnocení projektových dnů Škola v pohybu

26. 4. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí žáci a žákyně,

než začneme bilancovat nad projektovými dny, které probíhaly 9.4. ,12.4. a 19.4., rádi bychom všem chtěli poděkovat nejen za účast, ale zejména za nasazení, tvořivost a kus srdce, které jste do řešení jednotlivých projektů vložili, s odhodláním a bez pochybností. Ceníme si vašeho zodpovědného přístupu, který nás pedagogy zpětně nabíjí energií a znovu probouzí touhou přistupovat k výuce s novu energií a elánem, který z vašich prací čerpáme.

Nyní  k výsledkům. Jak již víte, na prvním stupni proběhl netradiční projekt, který pedagogové nazvali Obejdeme Českou republiku? Úsilí všech žáků a žákyň a jejich rodin se spojilo a dohromady jsme ušli neuvěřitelných 3 844, 86 km.
Českou republiku bychom obešli, a ještě bychom našlapali dalších 1 518,86 km! A jak dopadla soutěž v odhadu? Hlasování se zúčastnilo celkem 180 dětí.
Nejlepší odhad měl Jiří Hnilo ze třídy 2.D, který tipoval 3800 km, druhý nejpřesnější odhad měl Jáchym Grůbr ze třídy 1.B , který odhadnul, že společně nachodíme 3800 km. Na třetím místě se umístil Kája Höschl ze třídy 1.B, který se našemu výkonu přiblížil odhadem 3 983,6 km.

 

 

Na druhém stupni probíhaly projektové dny v  rámci individuálních předmětových projektů. Na výběr jste měli 3 zajímavé projety. Sportovní, výtvarný a projekt v anglickém jazyce. Společným pojítkem všech projektů byl pohyb, sport a zdravý životní styl. Ať jste již umělecky tvořili, či se zapotili pod tíhou vašeho vlastního těla či náročnějších úkolů v anglickém jazyce, měli jste možnost se dozvědět zajímavé a užitečné informace o Vás, o Vašem těle a o vztahu mezi Vámi a přírodu.

V kategorii sportovního projektu byli jako nejlepší řešitelé vybráni tito žáci a žákyně:  Liliana Dervaričová, Mikuláš Dolejš, Jakub Duben, Natálie Ježková, Kateřina Koglerová, Vanessa Kuboleková, Zuzana Pěkná a Agáta Rollerová.

Ve výtvarné kategorii jsme vyhodnotili jako nejlepší práce projekt těchto žáků a žákyň: Taisia Rata , Alžběta Burešová a dvojice Jindřich Lukeš a Maxmilián Švarc.

V anglickém projektu se mezi nejlepších pět probojovali následující žáci a žákyně: Michaela Hospodská 119 bodů, Tobias Wigginton 119 bodů, Adam Seifert 116 bodů, Jan Halík 114 bodů, Antonín Zahradník 114 bodů.

Všichni, kdo projekt zpracovali, dostanou od vyučujících příslušných předmětů odpovídající známku. Některé zvláště zdařilé projekty mohou být oceněny dokonce dvakrát, a to za grafické zpracování a za obsahovou úplnost, správnost a celkovou pečlivost zpracování.

Nejpřitažlivější projekty zveřejníme ve školní on-line galerii.

 

Mgr. Kateřina Světlíková

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň a projektové řízeníDistanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy. Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování… Více

Příspěvek na letní tábor od radnice Městské části Praha 5

10. 5. 2021

Milí rodiče a přátelé školy! Chystá se Vaše dítě na letní tábor?  Získejte 1 000 Kč na letní tábor pro Vaše děti. Příspěvek může získat každé dítě do 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 5 a je možno ho použít na úhradu nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací,… Více

Venkovní prostory v novém!

10. 5. 2021

Milí žáci a žákyně! Dnešní krásné počasí nám konečně umožnilo začít realizovat překvapení, které pro Vás přichystala paní učitelka výtvarné výchovy Michaela Vídršperková! jak můžete vidět na fotce, paní učitelka společně s paní učitelkou Urbancovou připravují novou výzdobu venkovních ploch. Můžete se těšit na originální zábavné hry, které Vám zpříjemní pobyt venku. Více