Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zahájení nového školního roku

18. 8. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Už se vám stýská? … tak se připravte na všechno, co vás na začátku září čeká!

Časový plán na měsíc září

středa 1. září

noví žáci – 7.45 h. – sejdete se před kinosálem, kde si vás vyzvednou noví třídní učitelé

2. – 5.třídy, 7. –  9. třídy – 8.00 h. – sejdete se ve třídách se svými třídními učiteli (umístění bude vyvěšeno u vstupu do šaten)

6. třídy – odjíždíte na adaptační kurz – informace ohledně testování a odjezdu obdržíte informace od svých třídních učitelů

přípravná třída, 1.třídy – 8.15 h. – slavnostní přivítání před vchodem do školy, přechod s paní učitelkou do třídy

pondělí 6. září

prodej pracovních sešitů – detaily sdělí prostřednictvím Bakaláře třídní učitelé

úterý 7. září

16.15 h. – schůzka třídních důvěrníků s ředitelkou školy

17.00 h. – třídní schůzky

17. 45 h. – 19. 00 h. – bude otevřena rodičovská kavárna – před školou nebo kinosálem, dle počasí

čtvrtek 9. září

burza kroužků a volnočasových aktivit – ve školní jídelně od 15.00 h. do 17.00 h.

pondělí 27. září

projektový den

úterý 28. září

státní svátek

Informace k testování a hygienickým opatřením naleznete zde.

Děti, jejichž rodiče odmítají testování, očkování a nošení roušek, nemají automaticky omluvenou přítomnost ve výuce a je třeba vše projednat individuálně s třídním učitelem/třídní učitelkou.

Těšíme se opět ve škole na vás!

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více