Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zápis do 1. třídy – seznam přijatých žáků

7. 5. 2020  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste si vybrali naši školu. Většina z vás již obdržela rozhodnutí o přijetí, nicméně seznam přijatých žáků naleznete i zde. 

Pokud jste se přece jen rozhodli pro jinou školu, neprodleně nás o tom prosím informujte. Děkujeme.

Vzhledem k epidemiologické situaci se plánovaná schůzka 9. 6. uskuteční pouze pro rodiče, kteří ještě neobdrželi rozhodnutí v řízení o žádosti k základnímu vzdělávání. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí. Děkujeme za pochopení.

Odklad školní docházky

Formální část proběhne 28. 5. podle stanoveného harmonogramu. Dodržujte prosím dohodnutý čas.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ZŘŠ Ing. Danu Janů, děkujeme.

Seznam přijatých uchazečů byl vyvěšen dne 6. 5. 2020 na veřejně přístupném místě na nástěnce u hlavního vchodu do školního areálu.

Ing. Dana Janů

zástupkyně ředitelky školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více