Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zážitkový den s DofE

4. 10. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Se zkratkou DofE (Duke of Edinburgh Award) se naši žáci mohli setkat již minulý školní rok, kdy se naše škola zapojila to tohoto zajímavého projektu.

Program je pro všechny ve věku od 14 do 24 let, podařilo se ho tedy rozšířit i na půdu základních škol. Spočívá v tom, že se každý pravidelně věnuje aktivitám ze tří oblastí, každé z nich 1 hodinu týdně. Oblasti DofE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé aktivity je stanoven určitý cíl, který motivuje a posouvá dál. Na závěr se koná týmová expedice v přírodě.

Krátký popis od jedné z žákyň naleznete zde.

Zážitkový den s DofE proběhl 13. 9. 2021 a trval 2 vyučovací hodiny. Při té první jsme šli ven na sportovní hřiště, kde pro nás byl připraven program. Byli zde tři vedoucí, kteří nás rozdělili do týmů a vysvětlili nám, o co půjde. Následovně jsme v týmech chodili po stanovištích (expedice, dobrovolnictví, dovednost a pohyb) a plnili aktivity určené tomu stanovišti a získávali za to „hodiny”. V druhé vyučovací hodině jsme se přesunuli do kinosálu, kde byl student a ukazoval nám prezentaci jeho cesty DofE, ukazoval nám, co si zvolil atd. Potom už nám jen dal prostor na otázky a popsal nám jaké jsou naše možnosti, kdybychom do toho chtěli jít také.

Za mě to bylo určitě hodně přínosné a myslím že to hodně žákům pomůže a bude je to bavit.

Natálie Fedošová, 8.BBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více