Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní poradenské pracoviště

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Naše škola poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané
3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Tyto služby jsou zabezpečovány členy Školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a školním psychologem (spolupracuje externě).

Cílem naší školy je vytvořit příležitosti zažít úspěch ve vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jakékoliv jiné znevýhodnění. Ve školním roce 2022/23 se  zaměříme na klima v jednotlivých třídách a problematiku efektivní podpory potřebných žáků.

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky školního  poradenského pracoviště: 

Mgr. Jolana Nováková – zástupkyně ředitelky pro Školní poradenské pracoviště, vých. poradce(1.st.)   novakovajolana@zsbarr.cz

Mgr. Věra Marušková – vých. poradce  (2.st.)                                                                                                       maruskova@zsbarr.cz

Mgr. Dagmar Indráková – spec. pedagog                                                                                                                indrakova@zsbarr.cz 

Mgr. Petra Hrbáčková, DiS. – speciální pedagog                                                                                                   hrbackova@zsbarr.cz

Bc. Hana Hříbalová – sociální pedagog                                                                                                                   hribalova@zsbarr.cz

 

Telefon: 733 642 174

 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/23

Čtyřleté obory vzdělání:

termín: 13. dubna 2023
termín: 14. dubna 2023

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

termín: 17. dubna 2023
termín: 18. dubna 2023

Náhradní termíny:

termín: 10. května 2023
termín: 11. května 2023

Další podrobnosti ohledně termínů naleznete zde.

Celkové informace k podmínkám přijímacího řízení ve školním roce 2022/23 naleznete zde.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský fotbalový pohár měl i naše zastoupení

2. 2. 2023

První únorový den se deset odvážných chlapců z 1. a 2. tříd vydalo reprezentovat naši školu v 7. kole Dětského fotbalového poháru. Svého úkolu se zhostili opravdu se ctí. Bertík a Honzík na turnaji dokázali, že i když jsou zatím drobnější postavy, soupeři s nimi přesto musejí počítat. Šimon, Teodor, Roman i Alistair statečně bojovali u mantinelů… Více

Ekologický projekt Climate rules rozvíjí ekologické myšlení našich žáků

31. 1. 2023

V minulém školním roce byly 8. ročníky zapojeny do zážitkového programu Climate rules, kde si v rolích vlád fiktivních států vyzkoušeli pečovat o planetu Zemi a obyvatele svých států. Zájemci z žákovských řad se poté několikrát setkali s odborníky z praxe, kteří jim přiblížili témata kybernetiky, virtuální reality či cirkulární ekonomiky. V letošním školním roce jsme… Více

Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z5 

30. 1. 2023

Dne 25. ledna naše škola už poněkolikáté přivítala soutěžící z řad žáků Prahy 5 a Prahy 13 v obvodním kole Matematické olympiády. Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé z kola školního. Tentokrát se jich sešlo celkem 106. I naše škola měla v této soutěži své zástupce. V obvodním kole žáci řeší 3 úlohy. Na jejich vyřešení mají 90 minut. Úspěšným… Více