Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní poradenské pracoviště

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Naše škola poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané
3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Tyto služby jsou zabezpečovány členy Školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a školním psychologem (spolupracuje externě).

Cílem naší školy je vytvořit příležitosti zažít úspěch ve vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jakékoliv jiné znevýhodnění.

Minimální preventivní program

Kontakty na jednotlivé pracovníky školního  poradenského pracoviště: 

Mgr. Dagmar Indráková – spec. pedagog, výchovný poradce-mentor   indrakova@zsbarr.cz 

Mgr. Jolana Nováková – vých. poradce(1.st.)                                              novakovajolana@zsbarr.cz

Mgr. Věra Marušková – vých. poradce  (2.st.)                                             maruskova@zsbarr.cz

Bc. Petra Hrbáčková, DiS. – speciální pedagog                                           hrbackova@zsbarr.cz

Bc. Hana Hříbalová – sociální pedagog                                                        hribalova@zsbarr.cz

 

Telefon: 733642174

 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021/22

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: úterý 12.4. 2022
  2. termín: středa 13.4. 2022

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

  1. termín: úterý 19.4. 2022
  2. termín: středa 20.4. 2022

Náhradní termíny:

  1. termín: úterý 10.5. 2022
  2. termín: středa 11.5. 2022

Další podrobnosti ohledně termínů naleznete zde.

Celkové informace k podmínkám přijímacího řízení ve školním roce 2021/22 naleznete zde.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Festival Mezi kulturami se blíží…

3. 10. 2022

Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. úterní den, 27.9.,  byl výjimečný, jelikož jsme se věnovali přípravě festivalu Mezi kulturami, který proběhne 4.10. od 15 h ve venkovních prostorech naší školy. Jednotlivé třídní, resp. ročníkové projekty jsou opravdu zajímavé a zavedou nás daleko od hranic České republiky. Žáci zpracovali témata různých kultur vskutku kreativně. Můžete… Více

Přednášky pro rodiče z dílny spolku Chapliňák

27. 9. 2022

Vážení rodiče, spolek rodičů Chapliňák pořádá ve spolupráci se školou sadu přednášek pro rodiče. Níže naleznete data a témata. Probíhat budou hybridně (tedy přímo ve škole v učebně 214, pavilon 2.stupně) a zároveň online), poslední přednáška pouze online. Jste srdečně zváni! 13.10.2022, 18 – 20h. Potřeby dětí a role rodičů – aneb jak zdárně vychovávat… Více

Soutěž o logo festivalu Mezi kulturami zná svého vítěze

27. 9. 2022

Na dnešním mimořádném zasedání žákovský parlament vyhodnotil soutěž o nejlepší logo, které bude reprezentovat festival Mezi kulturami, který dnes celá škola připravuje v rámci projektového dne. Zde si můžete prohlédnout žákovské práce, které se umístily na 1. až 3. místě. Vítězem se stala 5.B. Moc gratulujeme! Na druhém místě se umístily dvě individuální práce. Anatolii… Více