Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní poradenské pracoviště

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Naše škola poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané
3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Tyto služby jsou zabezpečovány členy Školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a školním psychologem (spolupracuje externě).

Cílem naší školy je vytvořit příležitosti zažít úspěch ve vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jakékoliv jiné znevýhodnění.

Minimální preventivní program

Kontakty na jednotlivé pracovníky školního  poradenského pracoviště: 

Mgr. Dagmar Indráková – spec. pedagog, výchovný poradce-mentor   indrakova@zsbarr.cz 

Mgr. Jolana Nováková – vých. poradce(1.st.)                                              novakovajolana@zsbarr.cz

Mgr. Věra Marušková – vých. poradce  (2.st.)                                             maruskova@zsbarr.cz

Bc. Petra Hrbáčková, DiS. – speciální pedagog                                           hrbackova@zsbarr.cz

Bc. Hana Hříbalová – sociální pedagog                                                        hribalova@zsbarr.cz

 

Telefon: 733642174

 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021/22

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: úterý 12.4. 2022
  2. termín: středa 13.4. 2022

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

  1. termín: úterý 19.4. 2022
  2. termín: středa 20.4. 2022

Náhradní termíny:

  1. termín: úterý 10.5. 2022
  2. termín: středa 11.5. 2022

Další podrobnosti ohledně termínů naleznete zde.

Celkové informace k podmínkám přijímacího řízení ve školním roce 2021/22 naleznete zde.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Žáci z Chapliňáku jedou!

1. 7. 2022

… doslova a do písmene a ještě u toho vyhrávají medaile. Lukáš Hasal ze 7. A vybojoval  jako jeden z nejmladších účastníků své kategorie v dráhové cyklistice, disciplíně scratch, krásné 3. místo na Olympiádě dětí a mládeže. Lukášovi blahopřejeme a věříme v jeho další nejen sportovní úspěchy! Více

ZŠ MŠ Barrandov má ve svých řadách mistryni Evropy

29. 6. 2022

Konec školního roku přináší mnohá překvapení. Toto překvapení  je a zároveň není překvapením náhlým. Kateřina Halíková z 6.B excelovala na Školní akademii v ukázce práce s jojem. O den později, kdy se konalo v Praze v Divadle X10 Mistrovství Evropy v Yo-Yo EYYC22, se prezentovala na soutěži vynikajícím výkonem, který jí přinesl titul mistryně Evropy… Více

A jdeme do finále….

29. 6. 2022

23.6. jsme všichni prožili ve sváteční náladě. V 17 h rozezněl zcela naplněný kinosál orchestr Harmonie, který úvodní skladbou otevřel bohatý program Školní akademie. Orchestr Harmonie bude od příštího školního roku na naší škole poskytovat našim žákům a žákyním lekce a zapůjčení hudebních nástrojů zdarma, což jistě ocení nejen mnozí rodiče i děti, kteří se… Více