Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní poradenské pracoviště

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Naše škola poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané
3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Tyto služby jsou zabezpečovány členy Školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a školním psychologem (spolupracuje externě).

Cílem naší školy je vytvořit příležitosti zažít úspěch ve vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jakékoliv jiné znevýhodnění. Ve školním roce 2022/23 se  zaměříme na klima v jednotlivých třídách a problematiku efektivní podpory potřebných žáků.

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky školního  poradenského pracoviště: 

Mgr. Jolana Nováková – zástupkyně ředitelky pro Školní poradenské pracoviště, vých. poradce(1.st.)   novakovajolana@zsbarr.cz

Mgr. Věra Marušková – vých. poradce  (2.st.)                                                                                                        maruskova@zsbarr.cz

Mgr. Dagmar Indráková – spec. pedagog                                                                                                                indrakova@zsbarr.cz 

Mgr. Petra Hrbáčková, DiS. – speciální pedagog                                                                                                   hrbackova@zsbarr.cz

Mgr. Hana Hradcová (Hříbalová)– sociální pedagog                                                                                            hribalova@zsbarr.cz

 

Telefon: 733 642 174

 

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/23

Čtyřleté obory vzdělání:

termín: 13. dubna 2023
termín: 14. dubna 2023

Šestiletá a osmiletá gymnázia:

termín: 17. dubna 2023
termín: 18. dubna 2023

Náhradní termíny:

termín: 10. května 2023
termín: 11. května 2023

Další podrobnosti ohledně termínů naleznete zde.

Celkové informace k podmínkám přijímacího řízení ve školním roce 2022/23 naleznete zde.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více