Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Informace budou aktualizovány postupně. Zápis proběhne v měsíci dubnu. Představu si může udělat dle informací z roku předchozího.

Den otevřených dveří proběhne 7.3. 2023

7. 3. 2023 od 17 h. pak proběhne online schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a od 18 h. téhož dne online prezentace o výuce s metodou CLIL v angličtině (blížící se bilingvní výuce), informace viz níže na této stránce

 

Školní rok 2023/24

Termín a čas zápisu: úterý 11. 4. 2023 (14.00 – 18.00 hod.) proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců, ideálně po vyplnění online přihlášky. Jakmile bude online systém aktualizován, veškeré informace naleznete na tomto místě.

 

Chcete vědět, jak se učí v naší škole?

Zveme Vás na  den otevřených dveří 7.3. 2023

Jak proběhne zápis do 1. tříd a jaké to je v 1. třídě u nás? Rádi vše vysvětlíme na online schůzce.

Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd – pro všechny zájemce: úterý 7.3. v 17.00 hod.

Těšíme se na vás!

Víte, jak si vybrat vhodnou školu pro vaši rodinu?

Kritéria přijetí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy

Informace rodičům žáků prvních tříd

Co budu potřebovat v první třídě? Aneb seznam potřeb do 1. třídy
Jak můžete pomoci svým dětem + Desatero pro rodiče

Jak vybrat správnou tašku/batoh do školy

 

Information for non -Czech-speaking parents

Меры по зачислению в начальные школы на учебный год

Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học

جراءات االلتحاق والتسجيل بالمدارس االبتدائية للعام الدراسي

Zároveň vás informujeme, že děti, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2022 do 31.8.2023, musí zákonný zástupce v květnu 2023 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

 

 

Rozšířená výuka v angličtině (bilingvní výuka v angličtině) od 1. třídy na naší škole.

ZŠ a MŠ Barrandov na základě poptávky rodičů plánuje  od školního roku 2023/2024 zahájit projekt výuky, který bývá pro lepší srozumitelnost označován jako bilingvní výuka. Pro tento projekt – tedy výuku některých předmětů v cizím jazyce (anglickém) jsme získali potřebná povolení, včetně povolení MŠMT ČR. V případě, že máte zájem o tento typ výuky prosíme o vyplnění dotazníku, abychom měli lepší představu o těch, které bychom mohli od září ve škole přivítat.

Základní informace:

 • od první třídy se v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, pracovní a výtvarná výchova bude střídat výuka v anglickém a českém jazyce
 • výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího plánu
 • děti budou mít navýšenou časovou dotaci výuky anglického jazyka děti budou mít zároveň rozšířenou výuku anglického jazyka
 • ve třídě vyučují dva pedagogové: český a rodilý mluvčí, oba mají předepsané vzdělání, rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol
 • oba pedagogové si předávají veškeré relevantní informace potřebné k bezproblémovému působení v rámci výuky,  český učitel primárně komunikuje s rodiči, je česky hovořící pedagog

 

Základní principy bilingvního programu – 1. stupeň

 • předměty vyučované v angličtině i češtině – matematika, prvouka – přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
 • rozšířená výuka anglického jazyka
 • přibližně 40% výuky v anglickém jazyce
 • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
 • děti si nepřekládají, v angličtině se učí i  přemýšlejí – tedy neučí se angličtinu, učí se v angličtině
 • výuka probíhá na základě českého školního vzdělávacího plánu a je doplněna vhodnými reáliemi anglicky mluvících zemí
 • žákům tohoto typu tříd doporučujeme kromě dopolední výuky také odpolední podpůrný jazykový program, který je zpoplatněný a je zaměřený na nezbytné upevňování dovedností a ukotvení
 • znalostí ve všech jazykových oblastech, odpolední jazykový program personálně, obsahově a metodicky zajišťuje TOSCOOL Educlub s.r.o. (www.toscool.cz)
 • v průběhu celého programu žáci postupně skládají v každém ročníku relevantní mezinárodní jazykovou zkoušku nanečisto na konci 1. stupně jsou žáci připraveni  složit mezinárodní jazykovou zkoušku nanečisto na úrovni B1 dle SERR

 

 • Pro zájemce o bilingvní třídu připravujeme podrobné prezentace. Toscool Educlub vám umožní  navštívit 15. 2. 2023 v rámci Dne otevřených dveří ZŠ MŠ Věry Čáslavské, kde má tento typ výuky dlouholetou tradici a kde program Toscool již několik let úspěšně probíhá. O všech těchto akcích budete včas informováni na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský fotbalový pohár měl i naše zastoupení

2. 2. 2023

První únorový den se deset odvážných chlapců z 1. a 2. tříd vydalo reprezentovat naši školu v 7. kole Dětského fotbalového poháru. Svého úkolu se zhostili opravdu se ctí. Bertík a Honzík na turnaji dokázali, že i když jsou zatím drobnější postavy, soupeři s nimi přesto musejí počítat. Šimon, Teodor, Roman i Alistair statečně bojovali u mantinelů… Více

Ekologický projekt Climate rules rozvíjí ekologické myšlení našich žáků

31. 1. 2023

V minulém školním roce byly 8. ročníky zapojeny do zážitkového programu Climate rules, kde si v rolích vlád fiktivních států vyzkoušeli pečovat o planetu Zemi a obyvatele svých států. Zájemci z žákovských řad se poté několikrát setkali s odborníky z praxe, kteří jim přiblížili témata kybernetiky, virtuální reality či cirkulární ekonomiky. V letošním školním roce jsme… Více

Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z5 

30. 1. 2023

Dne 25. ledna naše škola už poněkolikáté přivítala soutěžící z řad žáků Prahy 5 a Prahy 13 v obvodním kole Matematické olympiády. Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé z kola školního. Tentokrát se jich sešlo celkem 106. I naše škola měla v této soutěži své zástupce. V obvodním kole žáci řeší 3 úlohy. Na jejich vyřešení mají 90 minut. Úspěšným… Více