Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Termín a čas zápisu: 21.4. 2022 (14.00 – 18.00 hod.) proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců, ideálně po vyplnění online přihlášky.

Přečtěte si prosím podrobné informace zde.

Zápis dětí cizinců, kteří přibyli do České republiky po 24. 2. 2022, proběhne v období od 1.6. do 15. 7. 2022.

 

Chcete vědět, jak se učí v naší škole?

Zveme Vás na den otevřených dveří 1.3. 2022

Jak proběhne zápis do 1. tříd a jaké to je v 1. třídě u nás? Rádi vše vysvětlíme na online schůzce.

Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd – pro všechny zájemce: úterý 15.3. v 17.00 hod. – připojte se zde

Těšíme se na vás!

Kritéria přijetí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy

Informace rodičům žáků prvních tříd

Co budu potřebovat v 1. tříděا
Jak můžete pomoci svým dětem + Desatero pro rodiče

Jak vybrat správnou tašku/batoh do školy

Pozvánka pro rodiče prvňáčků z Prahy 5- MAP MČ Prahy 5: ZŠ Grafická, ZŠ Drtinova

Information for non -Czech-speaking parents

Меры по зачислению в начальные школы на учебный год

Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học

جراءات االلتحاق والتسجيل بالمدارس االبتدائية للعام الدراسي

Zároveň vás informujeme, že děti, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2021 do 31.8.2022, musí zákonný zástupce v květnu 2021 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

 

 

Bilingvní výuka v angličtině od 1. třídy na naší škole.

ZŠ a MŠ Barrandov na základě poptávky rodičů a za podpory radnice MČ Praha 5 plánovala od školního roku 2022/2023 zahájit projekt bilingvní výuky. Tento projekt se bohužel stal objektem politických střetů. Naše škola chce zůstat důsledně apolitická a nemá zájem být součástí předvolebního boje před nadcházejícími komunálními volbami. Proto jsme se po vzájemné dohodě domluvili se spolupracující organizací TOSCOOL otevření bilingvní třídy odložit. Práce na bilingvním programu i nadále pokračují a věříme, že tento druh vzdělávání budeme moci našim žákům v budoucnosti nabídnout. 

Základní informace :

 • Od první třídy se  v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, pracovní a výtvarná výchova, bude střídat výuka v anglickém a českém jazyce.
 • Ve třídách se bude využívat náš školní vzdělávací program.
 • Děti budou mít zároveň rozšířenou výuku anglického jazyka.
 • Ve třídě vyučují dva pedagogové:  český a rodilý mluvčí, mají předepsané vzdělání. Rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol.
 • Třídní učitel, který primárně komunikuje s rodiči, je česky hovořící pedagog.

Základní principy bilingvního programu – 1. stupeň

 • předměty vyučované v angličtině i češtině – matematika, prvouka – přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
 • rozšířená výuka anglického jazyka
 • přibližně 40% výuky v anglickém jazyce
 • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
 • děti si nepřekládají, v angličtině se učí i  přemýšlejí – tedy neučí se angličtinu, učí se v angličtině
 • výuka probíhá na základě českého školní vzdělávacího programu a je doplněna vhodnými anglosaskými reáliemi.
 • žákům bilingvních tříd doporučujeme kromě dopolední výuky také odpolední jazykový program, který se věnuje nezbytnému upevňování dovedností – je zpoplatněný a vede k ukotvení a rozšíření znalostí. Odpolední jazykový program personálně, obsahově a metodicky zajišťuje  TOSCOOL s.r.o. (www.toscool.cz) – leták zde.
 • na konci 1. stupně budou žáci připravováni k mezinárodní jazykové zkoušce na úrovni B1 dle SERR s cílem vykonat každý rok mezinárodní jazykovou zkoušku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Workshop Řemeslo a Průmysl oživil dění na naší škole

24. 5. 2022

Na naší škole jsme velmi rádi přivítali milé lektory ze společnosti Kutil Junior. Využili jsme nabízených programů Kutila Junior a ve čtyřech dnech se děti z pátých až sedmých tříd zúčastnily celkem 8 dvouhodinových workshopů. Celá akce na naší škole probíhala v kinosále, kde děti nejprve zhlédly prezentaci o různých řemeslech, jejich historii apod. Hlavní… Více

Klub mladého diváka na ZŠ Barrandov

24. 5. 2022

Po dvouleté covidové přestávce navázali žáci, kteří mají rádi kulturu, na dřívější návštěvy pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka. Během zimních a jarních měsíců jsme navštívili tato představení: Batacchio – cirkusové představení v Holešovické tržnici Elefantazie – fascinující příběh sloního muže  v Divadle ABC Lucerna – klasická česká báchorka v jiném moderním úhlu pohledu… Více

PATŘÍME MEZI ŠEST NEJLEPŠÍCH ŠKOL 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MCDONALD’S CUP 

23. 5. 2022

Dne 18.5.2022 proběhlo krajské finále fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Výběr žáků ze 4. a 5. tříd ve složení: Marat D. Khisiatmedinov, David Randáček, Maxmilián Fedoš, Antonín Ledvina, Johanka Grůbrová, Viktor Despič, Martin Tregler, Matěj Starec, Michal Vojtěch, Illarion Lumey, Muhammad Askarov a Daniel Secký se probojoval mezi osm nejlepších z celé Prahy. Turnaj probíhal ve třech… Více