Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zápis do 1. třídy

Škola nanečisto proběhne 9. a 16.6. v 16.30 h. a v 17 h. více informací zde.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomností dětí.

Elektronické vydání žádosti: https://zapisdozs-praha5.praha.eu

  • systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou v závěru vytisknete

Důležité informace:

  • Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Kód pečlivě uschovejte.
  • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
  • Nabízíme výuku matematiky dle prof. Hejného. Máte-li zájem o tuto metodu, poznačte rukou na vytištěnou přihlášku.
  • Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

Žádost o přijetí lze odevzdat:

a) prostřednictvím datové schránky: hpdjrgr

b) emailem s elektronickým podpisem: email: severa@zsbarr.cz

c) osobním předáním do schránky ve vestibulu školy

d) poštou: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

 

  • Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webu školy v zákonné lhůtě 30 dnů. Umožní-li to situace, zorganizujeme v červnu motivační setkání dětí i rodičů.

 

Chcete vědět, jak se učí v naší škole? Jak proběhne zápis do 1. tříd? 

Přidejte se k nám. Schůzky proběhnou v aplikaci Teams, kterou nemusíte instalovat. Přihlásíte se pouze poklepnutím na odkaz.

Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd – pro všechny zájemce:  středa 17.3. v 17.00 hod. – připojte se zde

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

 

Zápis se týká dětí, které v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let a dětí, které mají odloženou školní docházku.

Kritéria přijetí do 1. třídy

Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy

Informace rodičům žáků prvních tříd

Co budu potřebovat v 1. tříděا
Jak můžete pomoci svým dětem + Desatero pro rodiče

Jak vybrat správnou tašku/batoh do školy

Information for non -Czech-speaking parents

Меры по зачислению в начальные школы на учебный год 2021-2022

Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học 2021-2022

جراءات االلتحاق والتسجيل بالمدارس االبتدائية للعام الدراسي

Zároveň vás informujeme, že děti, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2020 do 31.8.2021, musí zákonný zástupce v květnu 2021 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více