Základní škola a mateřská škola Barrandov

Kamarádi z Ukrajiny

1. 4. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Po jarních prázdninách se postupně přihlašovaly do naší školy děti z ukrajinských škol, které utíkají před válkou. Nyní jsou zařazeny do 2 skupin, kde se učí česky pod vedením specializovaných učitelů na výuku českého jazyka jako cizího, dozví se něco o české kultuře a zvycích, a také si trochu procvičí angličtinu. Rovněž proběhla schůzka s rodiči, přesněji s maminkami, které mají spoustu starostí se zabezpečením základních životních potřeb. S žáky i rodiči jsme si vysvětlili, jaké jsou principy výuky v naší škole, jak se chovat, jak si zajistit oběd, kde najít pomoc. Ti nejmenší mohou chodit do družiny, kam se velmi těší.

Navzdory různým trápením se naši noví kamarádi chovají jako všechny děti na světě – rádi si hrají, povídají, pobíhají, ale nyní se především seznamují se světem, který pořádně neznají. Proto jsme každému z nich přidělili “garanta” z řad našich žáků, kteří jsou většinou členy žákovského parlamentu, aby jim pomohli spřátelit se s ostatními žáky ve třídě. Do nové třídy zavítají na zkoušku pouze několikrát týdně, aby si pocvičili svou češtinu a zúčastnili se “normální” výuky, obvykle ve výchovných předmětech. Až se po pár týdnech naučí češtinu tak, aby se sami mohli seznámit s novými spolužáky, budou v běžné výuce častěji a v polovině května by už mohli všichni nastoupit naplno do svých tříd. Držme jim palce, čeština není snadný jazyk!Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více