Základní škola a mateřská škola Barrandov

Přednášky pro rodiče z dílny spolku Chapliňák

27. 9. 2022  |  Školní aktuality

Vážení rodiče,

spolek rodičů Chapliňák pořádá ve spolupráci se školou sadu přednášek pro rodiče. Níže naleznete data a témata. Probíhat budou hybridně (tedy přímo ve škole v učebně 214, pavilon 2.stupně) a zároveň online), poslední přednáška pouze online. Jste srdečně zváni!

13.10.2022, 18 – 20h.
Potřeby dětí a role rodičů – aneb jak zdárně vychovávat ze syna Muže a z dcery Ženu  
Děti se inspirují především od nás rodičů. Dozvíte se, jak si udržet sebejistotu ve své rodičovské roli a jak dětem pomoci zvládat klíčové mezníky v jejich životě. Děti v každém období věku potřebují rozvíjet něco jiného.

09.11.2022 , 18 – 20h.
Jak vychovávat dítě se zdravou sebeúctou 
Nabídneme vám možnosti, jak děti podporovat, aby neměly obavu vyslovit svůj názor. Nebály se chybovat a řešit konflikty.

07.12.2022, 18 – 20h.
Sourozenecké vztahy 
Budeme se zabývat tématem, jak mám jako rodič řešit hádky a konflikty sourozenců. Jak zařídit, aby děti měly hezký vztah dnes i v dospělosti.

18.01.2023, 18 -19:30h. – pouze online
Děti v síti 
Seminář se zaměřuje na možné přínosy i rizika pohybu dětí v online světě a možnostech, jak své ratolesti coby dospělí můžeme podpořit, aby se děti v daném světě dobře orientovaly, pohybovaly bezpečně a byl jim k užitku.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více