Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zpátky do školy – tentokrát všichni, ZŠ rotačně

30. 4. 2021  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

V souvislosti s plánovaným uvolněním epidemiologických opatření vlády se mohou vrátit k prezenční výuce do škol žáci všech tříd MŠ a ZŠ.

Výuka: 

Do mohou chodit denně všechny zapsané děti. Přítomnost je možná bez roušek  a testování pro děti.  Provozní hodiny MŠ zůstávají od 6.30 h. do 17 h.

Přípravná třída má nadále také stálou prezenční výuku v obvyklých prostorách a časech.

Žáci 1. stupně i 2. stupně budou absolvovat výuku rotačním způsobem. Děti, které nepodstoupí testování, se nemohou prezenční výuky účastnit. Distanční výuka nebude možná, pokud je daná třída právě na prezenční výuce. Učivo na daný týden bude zasláno rodičům/dětem.

V týdnu od 3. 5.  se dostaví tyto třídy: 1.A, 1,C, 2.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C, 5.B, dále třídy 6. a 7. ročníku. 

V týdnu od 10. 5. se dostaví tyto třídy: 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3.B, 3.C, 4.A, 5.A, 5.D, dále třídy 8. a 9. ročníku. 

Třídy, které nebudou právě přítomny ve škole, se budou účastnit distanční výuky.

Nástup do školy: 

7.40 h.  6. třídy, 8. třídy

7.45 h.    1. třídy

7.50 h.    2. třídy, 7. třídy, 9. třídy

7.55 h.     3. a 4. třídy

8.00 h.    5. třídy

Testování: 

MŠ – bez testování

1.stupeň – pouze 1x týdně, vždy v pondělí nebo první den po příchodu žáka do školy (nepřišel-li v pondělí)

2.stupeň – 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek

Školní družina: Na provozu družiny se nic nemění. Vysvětlení viz níže.

Skupiny ve školní družině musí být i nadále homogenní. Ranní družina z tohoto důvodu nemůže být otevřena.

Provoz pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídy  bude končit v 17. h., pro 3. třídy v 15 h.

Školní jídelna:

žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásitProvozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Testování dětí: proběhne vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Testy si budou provádět děti samy ve třídě za přítomnosti třídního učitele a dalšího určeného pedagoga. Test může provést také zákonný zástupce dítěte – v takovém případě přijde rodič s dítětem do kinosálu, provede stěr, počká s dítětem 15 min. na výsledek. Prostor bude otevřen od 7.30 h. pro rodiče a děti ZŠ, od 6.30 h. pro rodiče a děti MŠ.

Péče o děti zaměstnanců integrovaných záchranných sborů aj. : 

Pokračuje nadále pouze pro děti ZŠ ve věku do 10 let v zaběhnutém provozu.

 

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školy

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více