Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zpátky do školy – tentokrát všichni, ZŠ rotačně

30. 4. 2021  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

V souvislosti s plánovaným uvolněním epidemiologických opatření vlády se mohou vrátit k prezenční výuce do škol žáci všech tříd MŠ a ZŠ.

Výuka: 

Do mohou chodit denně všechny zapsané děti. Přítomnost je možná bez roušek  a testování pro děti.  Provozní hodiny MŠ zůstávají od 6.30 h. do 17 h.

Přípravná třída má nadále také stálou prezenční výuku v obvyklých prostorách a časech.

Žáci 1. stupně i 2. stupně budou absolvovat výuku rotačním způsobem. Děti, které nepodstoupí testování, se nemohou prezenční výuky účastnit. Distanční výuka nebude možná, pokud je daná třída právě na prezenční výuce. Učivo na daný týden bude zasláno rodičům/dětem.

V týdnu od 3. 5.  se dostaví tyto třídy: 1.A, 1,C, 2.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C, 5.B, dále třídy 6. a 7. ročníku. 

V týdnu od 10. 5. se dostaví tyto třídy: 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3.B, 3.C, 4.A, 5.A, 5.D, dále třídy 8. a 9. ročníku. 

Třídy, které nebudou právě přítomny ve škole, se budou účastnit distanční výuky.

Nástup do školy: 

7.40 h.  6. třídy, 8. třídy

7.45 h.    1. třídy

7.50 h.    2. třídy, 7. třídy, 9. třídy

7.55 h.     3. a 4. třídy

8.00 h.    5. třídy

Testování: 

MŠ – bez testování

1.stupeň – pouze 1x týdně, vždy v pondělí nebo první den po příchodu žáka do školy (nepřišel-li v pondělí)

2.stupeň – 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek

Školní družina: Na provozu družiny se nic nemění. Vysvětlení viz níže.

Skupiny ve školní družině musí být i nadále homogenní. Ranní družina z tohoto důvodu nemůže být otevřena.

Provoz pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídy  bude končit v 17. h., pro 3. třídy v 15 h.

Školní jídelna:

žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásitProvozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Testování dětí: proběhne vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Testy si budou provádět děti samy ve třídě za přítomnosti třídního učitele a dalšího určeného pedagoga. Test může provést také zákonný zástupce dítěte – v takovém případě přijde rodič s dítětem do kinosálu, provede stěr, počká s dítětem 15 min. na výsledek. Prostor bude otevřen od 7.30 h. pro rodiče a děti ZŠ, od 6.30 h. pro rodiče a děti MŠ.

Péče o děti zaměstnanců integrovaných záchranných sborů aj. : 

Pokračuje nadále pouze pro děti ZŠ ve věku do 10 let v zaběhnutém provozu.

 

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školy

 

 Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy. Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování… Více

Příspěvek na letní tábor od radnice Městské části Praha 5

10. 5. 2021

Milí rodiče a přátelé školy! Chystá se Vaše dítě na letní tábor?  Získejte 1 000 Kč na letní tábor pro Vaše děti. Příspěvek může získat každé dítě do 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 5 a je možno ho použít na úhradu nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací,… Více

Venkovní prostory v novém!

10. 5. 2021

Milí žáci a žákyně! Dnešní krásné počasí nám konečně umožnilo začít realizovat překvapení, které pro Vás přichystala paní učitelka výtvarné výchovy Michaela Vídršperková! jak můžete vidět na fotce, paní učitelka společně s paní učitelkou Urbancovou připravují novou výzdobu venkovních ploch. Můžete se těšit na originální zábavné hry, které Vám zpříjemní pobyt venku. Více