Vynášení Mořeny Praha stověžatá - Hry bez hranic Dvouleťáci odpočívají Medvídkova nemocnice Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Sběr papíru - vítězové Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Návštěva Pražského Jezulátka


Kontakty

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - ZŠ - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Oficiální název školy:
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

Adresa školy:
Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00 (zobrazit na mapě)

IČ: 6599 3527      DIČ: CZ 6599 3527
IZO: 102 401 624
REDIZO: 600038475
Účet školy (školné, akce školy, kroužky, aj.):      11 00 11 05/5500
Účet školní jídelny (stravné):                                      99 88 99 02/5500

e-mail: info@zsbarr.cz
webové stránky: www.zsbarr.cz

datová schránka školy: hpdjrgr

E-maily učitelů mají tvar: příjmení@zsbarr.cz (příjmení je bez diakritiky).
Omluvy žáků a žádosti o pronájmy prostor směřujte na sekretariat@zsbarr.cz

Ředitelka školy Mgr. Jana Fričová telefon: 251 816 720
e-mail: reditel@zsbarr.cz
Zástupkyně ŘŠ
pro 1. stupeň
Mgr. Ingrid Šindléryová
telefon: 251 816 723
e-mail: sindleryova@zsbarr.cz
Zástupkyně ŘŠ
pro 2. stupeň
Mgr. Naděžda Mikulášová telefon: 251 816 731
e-mail: mikulasova@zsbarr.cz
Vedoucí učitelka MŠ Jitka Valíková telefon: 732 746 218
e-mail: jitka.valikova@seznam.cz
MŠ Renoirova            tel. 721 275 634 e-mail: ms@zsbarr.cz
MŠ Chaplinovo nám.  tel. 605 354 943                                                        

e-mail: ms@zsbarr.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny Věra Štellová telefon: 251 819 071
e-mail: stellova@zsbarr.cz
Školní družina   telefon: 602 165 958
Výchovná poradkyně                              Mgr. Dagmar Indráková e-mail: indrakova@zsbarr.cz
Metodička prevence Mgr. Věra Marušková e-mail: maruskova@zsbarr.cz
Sekretariát Petra Hrbáčková, DiS.
telefon: 251 819 071
e-mail: sekretariat@zsbarr.cz
Mgr. Eliška Jirásková
telefon: 251 819 071
e-mail: jiraskova@zsbarr.cz
Ekonomka Jana Rynešová telefon: 251 816 723
e-mail: ekonom@zsbarr.cz
Školní jídelna
– hlavní budova
  telefon: 251 816 728
e-mail: jidelna@zsbarr.cz
Školní jídelna
– Renoirova ul.
  telefon: 251 816 733
Práce a mzdy firma

telefon: 251 819 071

e-mail: mikulasova@zsbarr.cz

webové stránky   e-mail: it@zsbarr.cz
správce serveru/sítě   e-mail: it@zsbarr.cz

Kontakty:

přípravná třída třída email
Alena Pexová přípravná třída pexova@zsbarr.cz
1. stupeň
Jméno, příjmení třída email
Mgr. Dana Prokšanová 1. A proksanova@zsbarr.cz
Mgr. Magda Čtvrtečková 1. B ctvrteckova@zsbarr.cz
Mgr. Jaroslava Míčková 1. D                              mickova@zsbarr.cz
Mgr. Lada Nováková 2. A novakova@zsbarr.cz
Mgr. Jitka Linhartová 2. C linhartova@zsbarr.cz
Mgr. Tereza Čtvrtečková 2. D tereza.ctvrteckova@zsbarr.cz
Mgr. Martina Kunešová 3. A kunesova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Měcháčková 3. B                              mechackova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Vargová 3. C vargova@zsbarr.cz
Mgr. Zuzana Kropíková 3. D kropikova@zsbarr.cz
PaedDr. Vlastimil Jenšík 4. B jensik@zsbarr.cz
Mgr. Zuzana Sýkorová 4. C sykorova@zsbarr.cz
Mgr.Markéta Ulčáková 4. D ulcakova@zsbarr.cz
Bc. Kristýna Svobodová 5. A svobodova@zsbarr.cz
Mgr. Věra Jenšíková 5. B jensikova@zsbarr.cz
Mgr. Iva Černá 5. D cerna@zsbarr.cz
Mgr. Dagmar Indráková výchovná poradkyně indrakova@zsbarr.cz
2. stupeň třída email
Mgr. Jana Kunstová 6. A                  Mat, Př kunstova@zsbarr.cz
Mgr. Zdeňka Urešová 6. B                  Čj, Sp uresova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Kramářová 7. A                  Mat, Fy, Pč kramarova@zsbarr.cz
Ing. Dana Janů 7. B                  Mat, Aj janu@zsbarr.cz
Mgr. Jana Urbancová 8. A                  Tv, Zem, Aj urbancova@zsbarr.cz
Mgr. Jiří Valík 8. B                  Tv, Zem valik@zsbarr.cz
Mgr. Věra Marušková 9. A                  Ruj, Vko, Dej maruskova@zsbarr.cz
Mgr. Martina Soukupová 9. B                  Aj soukupova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Kunzová 9. C                  Čj, Nej kunzova@zsbarr.cz
Mgr.. Tomáš Nosek                         Tv, Ict, Pč nosek@zsbarr.cz
Mgr. Jana Mrlinová                         Dej mrlinova@zsbarr.cz
Mgr. Hana Vlasáková                         Mat, Fy vlasakova@zsbarr.cz
Mgr. Juraj Hyža                         Aj hyza@zsbarr.cz
Mgr. Naděžda Mikulášová                         Aj, Ruj mikulasova@zsbarr.cz
Mgr. Jana Fričová                         Tv, Čj reditel@zsbarr.cz
Mgr. Eva Kotrčová                         Př, Che kotrcova@zsbarr.cz
MgA. Klára Marešová                         Vv maresova@zsbarr.cz
Bc. Marcela Sekyrová                         Aj sekyrova@zsbarr.cz
Jiřina Novotná                         Hv novotna@zsbarr.cz
Mateřská škola
Jitka Valíková Broučci vedoucí učitelka MŠ
Zuzana Hajdová
Lenka Loserová - chůva
Jana Marková - chůva
Jitka Krišicová Zajíčci
Jana Hendrychová
Mgr. Veronika Zimová Ježci
Veronika Steffanová
Martina Pastrňková Medvíďata
Bc. Jana Petrů, DiS.
Iva Kryštofová Berušky
Bc. Alena Vojkůvková
Anna Fuňková Veverky
Kateřina Peprníková
Školní družina
Markéta Šubrtová I. oddělení
Zdeňka Pecková II. oddělení
Věra Štellová III. oddělení vedoucí vychovatelka ŠD
Veronika Šulcová IV. oddělení
Eva Tesařová V. oddělení
Olga Vybíralová VI. oddělení
Veronika Buková VII. oddělení
Alena Baťhová VIII. oddělení
Eva Heřmánková IX. oddělení
Marcela Gavendová X. oddělení
Asistentky pedagoga
Alena Baťhová
Kateřina Herodesová
Ester Chocholová
Mgr. Dagmar Chytilová
Eva Heřmánková
Eva Ježková
Tamara Gallerová
Martina Černá

Jak se k nám dostanete?

Ze Smíchovského nádraží nebo z Anděla tramvají směr Sídliště Barrandov. Vystoupit na zastávce Chaplinovo náměstí, vyjít schody nahoru na lávku a pak již jen rovně dolů z kopce směrem k Prokopskému údolí přímo k hlavní bráně školy.