Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro děti 4–5 let ze třídy Berušky, Veverky od 23. 3. do 9. 4. 2021

23. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové činnosti:

·         střídání běhu a poskoků snožmo; úkroky a pohupy s hudbou; chůze ve dřepu i po špičkách

·         pohybová a taneční improvizace

·         chůze s tleskáním v předpažení a zapažení

·         pohyb v přírodním terénu

·         přeskoky nízké překážky z místa i při běhu

·         seskok z vyšší roviny z dopomocí

·         stoj na jedné noze s přednožením, s unožením, s nízkým zanožením (vždy s oporou)

·         koloběžky, kolo…

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         poslech a zpěv známých lidových písní – „Skákal pes“, „Kočka leze dírou“, „Cib, cib, cibulenka“, „Běží liška k Táboru“

·         modulace hlasu (nahlas x potichu)

·         pohybové vyjádření rytmu hudby (CD)

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         malování na téma JARO – vodové, temperové, prstové barvy, práce se štětcem, válečky, otisky…

·         kresba domácího zvířete

·         trhání tenkého papíru

·         obkreslování, vystřihování

·         procvičování samostatného zapínání a rozepínání oblečení; skládání a ukládání oblečení a bot na určené místo

·         samostatné používání kapesníku

·         samostatný úklid svého místa po stolování

Enviromentální činnosti:

·         péče o domácí mazlíčky

·         třídění odpadu

·         pěstitelské činnosti – osení, hrášek, řeřicha, fazole…

·         přímá pozorování přírodních změn a počasí, jarních květin, pupenů na stromech i keřích

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem (knihy, atlasy, encyklopedie, časopisy, PC) – jarní květiny (pampeliška, sedmikráska, sněženka, bledule, tulipán); hospodářská zvířata (pes, kočka, kráva, koza, ovce, vepř, slepice, kohout, kuře, kůň, králík); roční období

·         vysvětlení úlohy chlapců a dívek při velikonočním koledování

·         artikulační cvičení, správná tvorba hlásek

·         foukání brčkem do vody

·         tvoření přídavných jmen a sloves (Jaký je? Co dělá?)

·         poslech četby s porozuměním textu

·         poslech veršovaných pohádek, porozumění textu

Předmatematické činnosti:

·         geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník

·         počítání 1 – 5 (tvoření skupin, porovnávání, přiřazování)

·         popis vzájemné polohy dvou předmětů

·         porovnávání vzájemné velikosti předmětů v prostoru (menší x větší, kratší x delší, nižší x vyšší)

·         přiřazování dle odstínu barev

·         pracovní listy – pro radost

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více