Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro děti 4–5 let ze třídy Berušky, Veverky od 23. 3. do 9. 4. 2021

23. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové činnosti:

·         střídání běhu a poskoků snožmo; úkroky a pohupy s hudbou; chůze ve dřepu i po špičkách

·         pohybová a taneční improvizace

·         chůze s tleskáním v předpažení a zapažení

·         pohyb v přírodním terénu

·         přeskoky nízké překážky z místa i při běhu

·         seskok z vyšší roviny z dopomocí

·         stoj na jedné noze s přednožením, s unožením, s nízkým zanožením (vždy s oporou)

·         koloběžky, kolo…

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         poslech a zpěv známých lidových písní – „Skákal pes“, „Kočka leze dírou“, „Cib, cib, cibulenka“, „Běží liška k Táboru“

·         modulace hlasu (nahlas x potichu)

·         pohybové vyjádření rytmu hudby (CD)

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         malování na téma JARO – vodové, temperové, prstové barvy, práce se štětcem, válečky, otisky…

·         kresba domácího zvířete

·         trhání tenkého papíru

·         obkreslování, vystřihování

·         procvičování samostatného zapínání a rozepínání oblečení; skládání a ukládání oblečení a bot na určené místo

·         samostatné používání kapesníku

·         samostatný úklid svého místa po stolování

Enviromentální činnosti:

·         péče o domácí mazlíčky

·         třídění odpadu

·         pěstitelské činnosti – osení, hrášek, řeřicha, fazole…

·         přímá pozorování přírodních změn a počasí, jarních květin, pupenů na stromech i keřích

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem (knihy, atlasy, encyklopedie, časopisy, PC) – jarní květiny (pampeliška, sedmikráska, sněženka, bledule, tulipán); hospodářská zvířata (pes, kočka, kráva, koza, ovce, vepř, slepice, kohout, kuře, kůň, králík); roční období

·         vysvětlení úlohy chlapců a dívek při velikonočním koledování

·         artikulační cvičení, správná tvorba hlásek

·         foukání brčkem do vody

·         tvoření přídavných jmen a sloves (Jaký je? Co dělá?)

·         poslech četby s porozuměním textu

·         poslech veršovaných pohádek, porozumění textu

Předmatematické činnosti:

·         geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník

·         počítání 1 – 5 (tvoření skupin, porovnávání, přiřazování)

·         popis vzájemné polohy dvou předmětů

·         porovnávání vzájemné velikosti předmětů v prostoru (menší x větší, kratší x delší, nižší x vyšší)

·         přiřazování dle odstínu barev

·         pracovní listy – pro radost

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Výběr našich žáků ze 4. a 5. tříd vyhrál okresní kolo turnaje ve florbalu

9. 12. 2022

Dne 1.12.2022 proběhlo okresní kolo ve florbalu pořádané DDM Prahy 5. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů. Výběr našich florbalistů a florbalistek ze 4. a 5. tříd bez jediné ztráty body obsadil krásné a zasloužené 1. místo! Tým ve složení Eliášová Tereza, Staso Darja, Lumey Illarion, Švehlík Adam, Secký Daniel, Taha Nour, Vojtěch Michal, Holenda Jakub, Holenda… Více

Adventní výprava do Drážďan

9. 12. 2022

Ve středu 30. 11. 2022 navštívilo 45 žáků z 8. a 9. tříd Drážďany. Nejdříve jsme si s průvodcem Lukášem prošli nejznámější drážďanské památky (Semperoper, Zwinger, Frauenkirche, Hofkirche a Fürstenzug), o kterých nám poutavě vyprávěl. Poté jsme navštívili nejstarší vánoční trh v Německu – Striezelmarkt, kde jsme mohli ochutnat místní speciality a nakoupit drobné dárky. Prošli jsme si… Více

Vyhrály jsme obvodní kolo Prahy 5 ve florbalu

2. 12. 2022

V úterý 29. 11. se děvčata 8. a 9. tříd zúčastnila obvodního kola ve florbalu, kde se střetla s dalšími pěti týmy. Družstvo ve složení Adéla Trojášková, Mia Šestáková, Magdalena Randáčková, Nela Piksová, Andrea Pleštilová, Anna Nedvědová, Sofie Jáklová, Zuzana Urbancová, Adéla Povondrová, Agáta Rollerová, Adéla Kubíčková a Tereza Junková si bez porážky došlo pro vítězství. Děvčata… Více