Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov

O nás

Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov vzniklo v červnu 2013 s cílem zahájit cestu k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi a podílet se na vytváření prostředí, ve kterém by se všichni cítili dobře a bezpečně.

Uvítáme mezi námi další rodiče, kteří se zajímají o vzdělání svých dětí a občanský život na Barrandově.

Naše cíle a naše činnost

 • schůzky rady Spolku rodičů s vedením školy několikrát ročně přístupné všem rodičům
 • informovanost – vytváření komunikačních kanálů k obousměrnému přenosu informací mezi školou a rodiči (webové stránky, nástěnka ve vestibulu školy, komunikace s třídními důvěrníky i ostatními rodiči e-mailem anebo jinak,).
 • výběr finančních příspěvků od rodičů a finanční podpora školy (Spolek přispívá na materiál a akce určené pro žáky všech ročníků, může podpořit i jiné projekty – např. vycházející z námětů od žáků)
 • snaha získat alespoň část rodičů pro jakoukoli formu a míru spoluúčasti na dění ve škole
 • snaha o získání grantů a příspěvků
 • podpora projektů a cílů školy (např. ekologické záměry, komunitní akce).
 • komunitní akce k podpoře sousedských vztahů na Barrandově – Vánoční či velikonoční dílny pro děti a rodiče, bazary apod.
 • kontrola jídel ve školní jídelně a snaha o zlepšení kvality stravování
 • prezentace Spolku rodičů a spolupráce při budování dobrého jména školy

Placení příspěvků

Vážení rodiče,
prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku, který je 350 Kč za jednoho žáka na školní rok. (stejná výše jako v předchozích letech)

Příspěvek prosíme uhraďte na číslo účtu: 2001465618 / 2010. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno Vašeho dítěte a třídu. Děkujeme.

Tyto příspěvky budou použity k nadstandardní podpoře žáků školy a k dalším projektům, které nám můžete sami navrhnout. Vždy se vrátí Vašim dětem, ať už v jakékoli formě.

Důvody, proč platit příspěvky

 • může být za ně pořízeno vybavení, učební pomůcky a zlepšováno prostředí školy (pomůcky pro aktivní relaxaci, vybavení pro sport, odměny v různých soutěžích, výtvarný materiál, interaktivní učebnice, knihy, časopisy, PC programy)
 • díky příspěvkům je možné organizovat zajímavé kurzy pro všechny žáky školy s přihlédnutím k jejich konkrétnímu věku např. kurzy první pomoci se záchranáři, přírodovědné předměty netradičními metodami (například ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky)
 • mohou sloužit k podpoře projektů školy, se kterými se ztotožníme
 • mohou sloužit k podpoře efektivnějšího vzdělávání pro všechny děti a k vytváření příjemného prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu (více v menu Naše cíle)
 • mohou být základem pro žádosti o granty (z grantů, příspěvků státních i nestátních institucí, z vlastní činnosti a od sponzorů se snažíme získávat další finance)

Rozdělení příspěvků

Podrobné rozdělení příspěvků z předchozích školních let naleznete v rubrice Výroční zpráva.

Další důležité informace o činnosti spolku, včetně aktualit zápisů ze schůzí a valných hromad najdete na webu spolku.