Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).

Naše škola poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování
  6. sociální poradenství (V čem vám může pomoci sociální pedagog?)

Tyto služby jsou zabezpečovány členy Školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem školy, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, sociálním pedagogem a školním psychologem (spolupracuje externě).

Cílem naší školy je vytvořit příležitosti zažít úspěch ve vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jakékoliv jiné znevýhodnění. Ve školním roce 2023/24 se  zaměříme na klima v jednotlivých třídách a problematiku efektivní podpory potřebných žáků.

Kontakty na jednotlivé pracovníky školního  poradenského pracoviště: 

Telefon: +420 733 642 174