Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní jídelna > Informace pro rodiče ŠJ

Informace pro rodiče ŠJ

Platba

Žádáme rodiče dětí, které platí stravné složenkou, aby platbu hradili vždy do posledního dne v měsíci. Totéž platí i pro platící hotově u vedoucí ŠJ.

Číslo účtu školní jídelny: 99889902/5500    

Přihlašování obědů přes internet

Obědy se přihlašují na: www.e-jidelnicek.cz 

Objednávky obědů se provádějí 48 h. předem z důvodu efektivní objednávky surovin.

Žák musí mít vlastní PIN, který obdrží u vedoucí školní jídelny.
(Bez vlastního PINu lze pouze do jídelníčku nahlédnout.)

Evidenční číslo naší jídelny: 11150

Kontakt na školní jídelnu:   Ilona Kučerová  +420 733 643 293jidelna@zsbarr.cz

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů přijímáme do 13 h. předchozího dne. Odhlásit oběd je možno osobně, telefonicky na tel. čísle +420 733 643 293 nebo e-mailem: jidelna@zsbarr.cz

Identifikace strávníka a ztráta čipu

Každému strávníkovi je pronajat čip za cenu 173 Kč na celou dobu školní docházky. Po jejím ukončení žák (zákonný zástupce) ihned odevzdá neporušený čip a tato částka mu bude vrácena.

Při ztrátě čipu žák dostává lístečky u okénka. Pokud žák čip do týdne nenajde, musí zakoupit nový.

Výdej obědů

Výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hodin. 

Žádáme rodiče dětí, které platí stravné složenkou, aby platbu hradili vždy do posledního dne v měsíci. Totéž platí i pro platící hotově u vedoucí ŠJ.

V době nemoci není nárok na odběr oběda. Rodiče musí oběd odhlásit. První den nemoci je možné odebrat oběd do jídlonosiče (nesmí být skleněné) pouze v době k tomu určené.

Výdej do jídlonosičů: 11:00–11:40 a 13:50–14:00. 

Výdej obědů je možný pouze do jídlonosičů určených k odnosu potravin. Z důvodu hygienických předpisů není možné vydávat potraviny do skleněných nádob. V případě rozbité nádoby mohou střepy upadnout do připravené stravy, která pak musí být vyhozena. Děkujeme za pochopení.

Všichni přihlášení strávníci jsou povinni každou nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit vedoucí ŠJ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit!

Cena stravného (od 1.10. 2023)

Děti MŠ 3 – 6 let 44,- Kč
MŠ a přípravná třída (7 a více let) 47,- Kč
I. stupeň (7-10 let) 36,- Kč
II. stupeň (11-14 let) 38,- Kč
II. stupeň (nad 15 let) 41,- Kč
Cizí strávníci 100,- Kč

Věk dětí je počítán dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Pokud cítíte, že vaše finanční situace je napjatá a mohli byste se potýkat s potížemi stravné uhradit, neváhejte se obrátit na naši sociálního pedagoga Mgr. Samuela Plecháčka plechacek@zsbarr.cz, který vám rád poradí s podpůrnými programy.

Ladislav Olšina (vedoucí školní jídelny) a ředitelka školy Mgr. Veronika Urban Volfová