Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/24

V úterý 6. 6. od 17  h. proběhne Škola nanečisto. Pro rodiče dětí se bude konat informační schůzka v kinosále a děti si poprvé vyzkouší školní třídu. V případě přípravné třídy očekáváme pouze rodiče – od 17 hod. v učebně přípravné třídy.

Zápis pro ukrajinské děti bude probíhat  1.6. v kinosále od 14.00 do 17.00 h. 

Termín a čas zápisu: úterý 11. 4. 2023 (14.00 – 18.00 hod.) proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců, ideálně po vyplnění online přihlášky, kterou naleznete na tomto odkazu, kde si zároveň zarezervujete čas a místnost zápisu. Upozorňujeme, že od 1. 4. 2023 budou vyhláškou MHMP aktualizovány spádové oblasti. Konzultovat spádovou školu můžete v systému Zápis do ZŠ Prahy 5.

Žádáte o odklad povinné školní docházky a zvažujete přípravnou třídu? Bližší informace naleznete zde.

Chcete vědět, jak se učí v naší škole?

Děkujeme všem za účast na dni otevřených dveří. Zajímá nás váš názor na hodnocení žáků 1. tříd do budoucna. Známky nebo slovní hodnocení? Tuto debatu u nás ve škole vedeme a potřebuje mít přesná data od vás, rodičů. Budeme velmi vděčni, pokud vyplníte anonymní dotazník na tomto odkazu. Výsledky dotazníku během dubna zveřejním na tomto místě. Děkujeme!

Rozšířená výuka v angličtině (bilingvní výuka v angličtině) od 1. třídy na naší škole.

ZŠ a MŠ Barrandov na základě poptávky rodičů plánuje  od školního roku 2023/2024 zahájit projekt výuky, který bývá pro lepší srozumitelnost označován jako bilingvní výuka. Pro tento projekt – tedy výuku některých předmětů v cizím jazyce (anglickém) jsme získali potřebná povolení, včetně povolení MŠMT ČR. V případě, že máte zájem o tento typ výuky prosíme o vyplnění dotazníku, abychom měli lepší představu o těch, které bychom mohli od září ve škole přivítat, a abychom vám případně mohli zaslat další informace.

Základní informace:

 • od první třídy se v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, pracovní a výtvarná výchova bude střídat výuka v anglickém a českém jazyce
 • výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího plánu
 • děti budou mít navýšenou časovou dotaci výuky anglického jazyka
 • ve třídě vyučují dva pedagogové: český a rodilý mluvčí, oba mají předepsané vzdělání, rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol
 • oba pedagogové si předávají veškeré relevantní informace potřebné k bezproblémovému působení v rámci výuky,  český učitel primárně komunikuje s rodiči

Základní principy bilingvního programu – 1. stupeň

 • předměty vyučované v angličtině i češtině – matematika, prvouka – přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
 • rozšířená výuka anglického jazyka
 • přibližně 40% výuky v anglickém jazyce
 • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
 • děti si nepřekládají, v angličtině se učí i  přemýšlejí – tedy neučí se angličtinu, učí se v angličtině
 • výuka probíhá na základě českého školního vzdělávacího plánu a je doplněna vhodnými reáliemi anglicky mluvících zemí
 • žákům tohoto typu tříd doporučujeme kromě dopolední výuky také odpolední podpůrný jazykový program, který je zpoplatněný a je zaměřený na nezbytné upevňování dovedností a ukotvení znalostí ve všech jazykových oblastech, odpolední jazykový program personálně, obsahově a metodicky zajišťuje TOSCOOL Educlub s.r.o. (www.toscool.cz)
 • v průběhu celého programu žáci postupně skládají v každém ročníku relevantní mezinárodní jazykovou zkoušku nanečisto na konci 1. stupně jsou žáci připraveni  složit mezinárodní jazykovou zkoušku nanečisto na úrovni B1 dle SERR
 • Pro zájemce o bilingvní třídu připravujeme ve čtvrtek 30. 3. online schůzku s prezentací programu, kde se mohou také osobně konzultovat s kolegy z Toscool Educlub, se kterými spolupracujeme na programu v oblasti personální a odborné,  některé informace naleznete již nyní na Facebooku 

Víte, jak si vybrat vhodnou školu pro vaši rodinu?

Kritéria přijetí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy

Informace rodičům žáků prvních tříd

Co budu potřebovat v první třídě? Aneb seznam potřeb do 1. třídy

Jak můžete pomoci svým dětem + Desatero pro rodiče

Jak vybrat správnou tašku/batoh do školy

Zároveň vás informujeme, že děti, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2022 do 31.8.2023, musí zákonný zástupce v květnu 2023 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)