Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1.třídy

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu. Znáte naši vizi a hodnoty školy? Neváhejte se na ně podívat, případně se nás zeptat, jak se propisují do chodu školy. Soulad mezi filozofií školy a představami rodiny o vzdělávání je prvním krokem k úspěšnému vzdělávání. 

Níže naleznete základní informace o zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025.

 

 

Zápis proběhne ve dnech úterý 16.4. a středa 17. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

 

 Zápis - aplikace - přihláška - rezervace termínu

Registrace a následné vytištění potřebných dokumentů (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, příp. žádost o odklad školní docházky) bude opět umožněno prostřednictvím elektronické aplikace městské části Prahy 5. 

Zároveň zde budete mít možnost rezervace konkrétního data a času. Tuto možnost vřele doporučujeme, neboť tím umožníme hladký a klidný průběh zápisu pro všechny.

Odkaz na aplikaci připojujeme zde:

Aplikace MČ P5

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu. Stejně tak si poznačte den a čas zápisu vašeho dítěte.

Kód si proto pečlivě uschovejte!

 

Prosíme rodiče, aby s sebou vzali k zápisu: 

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutou z aplikace)
 • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

 

Ke školní docházce je třeba přihlásit:

 • dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018)
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • případně může být přijato dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 • dosažení věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024
 •  vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Žádáte o odklad povinné školní docházky a zvažujete přípravnou třídu? Bližší informace naleznete zde.

 

Jestliže je dítě nezralé pro vstup do 1.třídy je možné podání žádosti o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost musí zákonný zástupce podat v době stanoveného zápisu (k žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra) či klinického psychologa). V případě povolení odkladu je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v dalším roce opět k zápisu do prvního ročníku.

 

 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, vezměte s sebou:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky (vytisknutou z aplikace)
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporučení od dětského lékaře či dalšího odborníka
 • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

  

V případě zájmu o přípravnou třídu je nutno podat žádost o přijetí do přípravného ročníku (nespádoví zájemci o přípravný ročník doloží žádost a rozhodnutí o odkladu ze spádové školy). Více informací o postupu a termínu přijímání přihlášek naleznete na záložce Přípravka.

 Máte už zápis za sebou? Hurá! Zde naleznete informace, co se bude dále dít. 

 

 

Pokud jste zde nenalezli potřebné informace, obrátit se s konkrétním dotazem můžete na zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. Petru Hrbáčkovou na e-mail: hrbackova@zsbarr.cz,  případně tel. č. 225 374 702 nebo 604 957 554. Prosíme však o trpělivost při čekání na odpověď.

 

Chcete vědět, jak se učí v naší škole?

Přijďte se podívat na den otevřených dveří, který se koná 12.3.2024. Školou Vás provedou současní žáci, budete mít možnost si prohlédnout prostory a zjistit potřebné informace.

 

Rozšířená výuka v angličtině (bilingvní výuka v angličtině) od 1. třídy na naší škole - bližší informace naleznete zde.

 

Víte, jak si vybrat vhodnou školu pro vaši rodinu?

Kritéria přijetí do 1. třídy ve školním roce 2024/25

Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy

Informace rodičům žáků prvních tříd

Co budu potřebovat v první třídě? Aneb seznam potřeb do 1. třídy

Jak můžete pomoci svým dětem + Desatero pro rodiče

Jak vybrat správnou tašku/batoh do školy

 

Zároveň vás informujeme, že děti, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2023 do 31.8.2024, musí zákonný zástupce v květnu 2024 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)