Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky od 6. 4. do 9. 4. 2021

6. 4. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·         turistika

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·         pokračování v domácí recyklaci

·         neplýtvání vodou a energií

·         poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·         prohlížení encyklopedií

·         pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

·         přímá pozorování v přírodě – znaky jara, počasí, pozorování a poslech ptáků

·         hudební činnosti a hudba přírody; hudba jiných kultur a národností

·         grafomotorika – pracovní list

Úterý

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         hudební hádanky

·         poslech hudby

·         opakování pohybu podle vzoru – jednoduché tance

·         opakování známých písní – zpívá celá rodina

Středa, čtvrtek

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi – hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata

·         rozlišování materiálu zrakem, hmatem

·         rozlišování pojmu vlevo a vpravo

·         základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky

·         rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku, a jejich pojmenování

·         rytmické cítění, analýza a syntéza slov – vytleskávání slov, opakování rytmu, rytmizace vlastního jména, říkadel; vyhledávání slabikovaného, hláskovaného slova na obrázku; rozlišení první a poslední slabiky, hlásky ve slově

·         slovní zásoba a porozumění řeči – ukazování obrázků podle pokynu; pojmenování obrázku; manipulace s předměty podle pokynů; výběr řady obrázků podle pokynů; vyčlenění obrázku ze skupiny

·         vytváření protikladů a chápání citově zabarvené věty

·         samostatný mluvní projev na téma: “Mám doma zvíře, jak se o něj starám.”

·         poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, reprodukce děje podle návodu

·         pracovní listy

Pátek

Předmatematické činnosti:

·         zrakové vnímání – hledání nesmyslných obrázků a nepravdivých situací; hledání rozdílů mezi dvěma obrázky; hledání odlišného obrázku v řadě stejných; skládání obrázků z dílů – puzzle; zapamatování si skupiny obrázků

·         identifikace a verbální označení geometrických tvarů

·         vytváření číselné řady 1 -6 (nejvíce do 10) a porovnávání počtu

·         orientace na těle, v prostoru a čase – verbální označování pojmů

·         pracovní listy

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

·         pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více