Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky od 6. 4. do 9. 4. 2021

6. 4. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·         turistika

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·         pokračování v domácí recyklaci

·         neplýtvání vodou a energií

·         poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·         prohlížení encyklopedií

·         pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

·         přímá pozorování v přírodě – znaky jara, počasí, pozorování a poslech ptáků

·         hudební činnosti a hudba přírody; hudba jiných kultur a národností

·         grafomotorika – pracovní list

Úterý

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         hudební hádanky

·         poslech hudby

·         opakování pohybu podle vzoru – jednoduché tance

·         opakování známých písní – zpívá celá rodina

Středa, čtvrtek

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi – hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata

·         rozlišování materiálu zrakem, hmatem

·         rozlišování pojmu vlevo a vpravo

·         základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky

·         rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku, a jejich pojmenování

·         rytmické cítění, analýza a syntéza slov – vytleskávání slov, opakování rytmu, rytmizace vlastního jména, říkadel; vyhledávání slabikovaného, hláskovaného slova na obrázku; rozlišení první a poslední slabiky, hlásky ve slově

·         slovní zásoba a porozumění řeči – ukazování obrázků podle pokynu; pojmenování obrázku; manipulace s předměty podle pokynů; výběr řady obrázků podle pokynů; vyčlenění obrázku ze skupiny

·         vytváření protikladů a chápání citově zabarvené věty

·         samostatný mluvní projev na téma: “Mám doma zvíře, jak se o něj starám.”

·         poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, reprodukce děje podle návodu

·         pracovní listy

Pátek

Předmatematické činnosti:

·         zrakové vnímání – hledání nesmyslných obrázků a nepravdivých situací; hledání rozdílů mezi dvěma obrázky; hledání odlišného obrázku v řadě stejných; skládání obrázků z dílů – puzzle; zapamatování si skupiny obrázků

·         identifikace a verbální označení geometrických tvarů

·         vytváření číselné řady 1 -6 (nejvíce do 10) a porovnávání počtu

·         orientace na těle, v prostoru a čase – verbální označování pojmů

·         pracovní listy

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

·         pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Výběr našich žáků ze 4. a 5. tříd vyhrál okresní kolo turnaje ve florbalu

9. 12. 2022

Dne 1.12.2022 proběhlo okresní kolo ve florbalu pořádané DDM Prahy 5. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů. Výběr našich florbalistů a florbalistek ze 4. a 5. tříd bez jediné ztráty body obsadil krásné a zasloužené 1. místo! Tým ve složení Eliášová Tereza, Staso Darja, Lumey Illarion, Švehlík Adam, Secký Daniel, Taha Nour, Vojtěch Michal, Holenda Jakub, Holenda… Více

Adventní výprava do Drážďan

9. 12. 2022

Ve středu 30. 11. 2022 navštívilo 45 žáků z 8. a 9. tříd Drážďany. Nejdříve jsme si s průvodcem Lukášem prošli nejznámější drážďanské památky (Semperoper, Zwinger, Frauenkirche, Hofkirche a Fürstenzug), o kterých nám poutavě vyprávěl. Poté jsme navštívili nejstarší vánoční trh v Německu – Striezelmarkt, kde jsme mohli ochutnat místní speciality a nakoupit drobné dárky. Prošli jsme si… Více

Vyhrály jsme obvodní kolo Prahy 5 ve florbalu

2. 12. 2022

V úterý 29. 11. se děvčata 8. a 9. tříd zúčastnila obvodního kola ve florbalu, kde se střetla s dalšími pěti týmy. Družstvo ve složení Adéla Trojášková, Mia Šestáková, Magdalena Randáčková, Nela Piksová, Andrea Pleštilová, Anna Nedvědová, Sofie Jáklová, Zuzana Urbancová, Adéla Povondrová, Agáta Rollerová, Adéla Kubíčková a Tereza Junková si bez porážky došlo pro vítězství. Děvčata… Více