Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností Medvíďat v období 1. 3. – 19. 3. 2021

1. 3. 2021  |  Medvíďata

Medvíďata (3 – 4 roky)

Pohybové činnosti:

 • aktivity v přírodě – zdolávání přírodního terénu při zdravotních vycházkách (chůze, běh, přeskoky, lezení, hod šiškou, výstupy a sestupy na pařezy, kameny, apod.)
 • procvičování obratnosti při pobytu na dětském hřišti – výstupy, sestupy, lezení, skluz, skoky na trampolíně apod.
 • aktivity oblíbené ve vaší rodině – např. výlet na kole, turistika,…
 • zacvičte si jógu podle obrázků

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

 • „Zpívá celá rodina“ – zpěv oblíbených písní, které znáte všichni, můžete přidat tleskání, ťukání vařečkami, taneční pohyb – co máte rádi, ať je veselo!
 • zkuste zpěv hlasitý x tichý

Výtvarná, pracovní a polytechnické činnosti:

 • kresba pro radost (ptejte se, co dítě nakreslilo, povídejte si o obrázku)
 • pomoc při práci – např. při chystání společného jídla, při činnostech na zahradě, při úklidu bytu
 • společné stavby z „domácích“ kostek – do výšky, do délky, jakékoli společné náměty
 • procvičování sebeobslužných dovedností – samostatné svlékání a oblékání, zapínání a rozepínání oblečení s dopomocí, obouvání a zouvání s dopomocí, skládání svého oblečení a ukládání na své místo
 • upevňování hygienických návyků

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

 • společné povídání s dětmi nejen o jaru
 • společné prohlížení knih a povídání o obrázcích, používání sloves – “Co kdo dělá?”
 • vyhledávání detailů na obrázcích (Kde je pes? Co je na stole?…)
 • v průběhu denních činností, procházek, apod. slovně označujte: přírodní prostředí (strom, tráva, květina, písek, kámen, pták, motýl, šiška apod.); běžné druhy ovoce a zeleniny; známé pokrmy, předměty denní potřeby (talíř, lžíce, kapesník, kartáček na zuby, triko, boty, hračky…) – nepoužívejte zdrobněliny
 • čtěme dětem každý den

Předmatematické činnosti:

 • třídění stavebnic při společném úklidu (tvary, barvy, co kam patří)
 • opakování barev kdekoli kdykoli (dítě barvu vyhledá, ukáže)
 • opakování množství do tří
 • skládejte jednoduché puzzle
 • obkreslete na papír různé předměty a nechte děti vyhledat tvar a položit do správného tvaru předmět – inspirujte se přiloženými obrázky

Enviromentální činnosti:

 • přímá pozorování v přírodě – „Jaro je všude!“ (počasí, jarní květiny, pučící stromy, ptáci, hmyz,…)
 • podle možností rodiny pomoc při pěstitelských činnostech doma či na zahradě

starší Medvíďata (4 – 5 let) si mohou přidat:

 • míčové hry
 • vytleskávání slabik slov
 • vystřihování jednoduchých tvarů z papíru
 • pracovní list – vyhledání odlišného obrázku v řadě
 • opakování množství do čtyř

Bezi liska k Taboru

Kocka leze dirou

Pec nam spadla

Prsi, prsi

Skakal pes

Travicka zelena

Procviceni sloves

O BUDULÍNKOVI – pohádka

JOGA

Zacvičit si také můžete společně s námi.

https://ulozto.cz/tam/d78b68c5-fd67-41bc-a1d5-2b8ac7b42ef2

Na tomto odkazu najdete video. Heslo zašleme mailem.

Před cvičením je třeba zahřát tělo (například běháním, skákáním, dupáním) a protřepat či protáhnout všechny části těla od hlavy až k chodidlům. Při cvičení je důležité držet tělo vzpříma a klidně dýchat, nadechovat nosem a vydechovat ústy.

Užijte si se svými dětmi společnou radost z pohybu!

 

 

 


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Workshop Řemeslo a Průmysl oživil dění na naší škole

24. 5. 2022

Na naší škole jsme velmi rádi přivítali milé lektory ze společnosti Kutil Junior. Využili jsme nabízených programů Kutila Junior a ve čtyřech dnech se děti z pátých až sedmých tříd zúčastnily celkem 8 dvouhodinových workshopů. Celá akce na naší škole probíhala v kinosále, kde děti nejprve zhlédly prezentaci o různých řemeslech, jejich historii apod. Hlavní… Více

Klub mladého diváka na ZŠ Barrandov

24. 5. 2022

Po dvouleté covidové přestávce navázali žáci, kteří mají rádi kulturu, na dřívější návštěvy pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka. Během zimních a jarních měsíců jsme navštívili tato představení: Batacchio – cirkusové představení v Holešovické tržnici Elefantazie – fascinující příběh sloního muže  v Divadle ABC Lucerna – klasická česká báchorka v jiném moderním úhlu pohledu… Více

PATŘÍME MEZI ŠEST NEJLEPŠÍCH ŠKOL 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MCDONALD’S CUP 

23. 5. 2022

Dne 18.5.2022 proběhlo krajské finále fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Výběr žáků ze 4. a 5. tříd ve složení: Marat D. Khisiatmedinov, David Randáček, Maxmilián Fedoš, Antonín Ledvina, Johanka Grůbrová, Viktor Despič, Martin Tregler, Matěj Starec, Michal Vojtěch, Illarion Lumey, Muhammad Askarov a Daniel Secký se probojoval mezi osm nejlepších z celé Prahy. Turnaj probíhal ve třech… Více