Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v období 4.5. – 7.5.

30. 4. 2020  |  Broučci

Pohybové činnosti:

-střídaní chůze pomalá/rychlá

-chůze s nesením lehkého předmětu

-chůze s šátkem položeným na hlavě

-lezení v podporu dřepmo vpřed/vzad

-běh s reakcí na signál „Start“

Hudební a rytmické činnosti:

-zpěv známých písní (možnost využití videa)

-hra na tělo (tleskání, pleskání)

-zpěv známých písní s pohybem (možnost využití videa)

-taneční improvizace při hudbě

-říkadla spojená s pohybem (možnost využití videa)

Výtvarné a pracovní činnosti:

-kreslení prstem do písku/mouky

-trhání tenkého papíru

-pomoc rodičům při domácích pracích (zalévání květin, utírání prachu,…)

-stavění staveb do výšky (komín), společné stavění námětových staveb

-aktivní přístup k sebe obslužným dovednostem (oblékání – tričko, kalhoty, ponožky, boty, mikina; hygiena – mytí rukou, toaleta, česání u zrcadla)

-procvičování dovednosti otáčení listů v knize

Jazykové a literární činnosti:

-individuální a skupinové rozhovory na různá témata

-vedení dětí k používání jednoduchých vět

-vyprávění nad obrázky společně s dospělým

Rozumové činnosti:

-obrazový materiál domácích zvířat – učit znát a slovně označovat

-učení poznávat základní a běžné druhy jídla

-třídění – tvoření skupin podle barev

Pobyt venku:

-učit znát a slovně označovat přírodní prostředí bydliště (strom, keř, květina, tráva, písek, kámen, motýl, brouk, pták,…)

-běh v terénu- cval vpřed

-chůze po schodech nahoru a dolů (střídání nohou)Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více