Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vzdělávací činnosti pro předškoláky v týdnu od 4. 5. – 7. 5. 2020

30. 4. 2020  |  Berušky  |  Veverky

Tv činnosti: volný pohyb v přírodním terénu – turistická chůze, běh, lezení, podlézání, přelézání; skoky, poskoky na jedné noze (nohy střídáme), na obou nohách; honičky, převaly na trávníku (válení sudů); cvičení ve dvojicích, vzájemné masáže; sportování v rodině

Rozumové jazykové a literární činnosti: pojmenování členů rodiny – jména (bez zdrobnělin a přezdívek), rodinné vztahy, povolání rodičů; prohlížení rodinných fotografií – sdílení rodinných zážitků; vyjmenování dní v týdnu; společenské hry; poslech čtených příběhů nebo pohádek – reprodukce děje pomocí návodných otázek; pracovní list – režim dne, motorické schopnosti mluvidel

Enviromentální činnosti: péče o domácí mazlíčky; přímá pozorování v přírodě – poznávání kvetoucích, rostlin, keřů, stromů

Výtvarné, pracovní, polytechnické činnosti: výroba dárku pro maminku různými pracovními technikami; obkreslování a vystřihování šablon;  procvičování zavazování kliček, procvičování skládání a ukládání oblečení a obuvi na určené místo; správné používání příboru (vidlička a nůž) a stolování u stolu, úklid svého místa po stolování; upevňování hygienických návyků; stavby z různých stavebnic – individuální i společné práce

Předmatematické činnosti: pravolevá orientace; procvičování pojmů vysoký x nízký, široký x úzký, krátký x dlouhý; odhadování a měření vzdáleností

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti: zpěv známých písní – zpívá celá rodina; zkusíme zazpívat ukolébavku; poslech úryvků vážné hudby; pohybové ztvárnění skladeb

Aj: pouze pokud rodič sám hovoří anglickým jazykem, nová slovíčka – sestra, bratr dům, rodinaBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více