Základní škola a mateřská škola Barrandov

Kontakty

Oficiální název školy:
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace

Adresa školy:
Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00 (zobrazit na mapě)

Odloučené pracoviště: MŠ Renoirova 648/29, 152 00 Praha 5

IČ: 6599 3527      DIČ: CZ 6599 3527
IZO: 102 401 624
REDIZO: 600038475
Účet školy (školné, akce školy, kroužky, aj.):      11 00 11 05/5500
Účet školní jídelny (stravné):                                   99 88 99 02/5500

e-mail: sekretariat@zsbarr.cz
webové stránky: www.zsbarr.cz

datová schránka školy: hpdjrgr


Omluvy žáků a žádosti o všeobecné informace  směřujte na sekretariát

sekretariát školy (Jana Machová) 733 643 561 sekretariat@zsbarr.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petr Moucha
Tel.: +420 257 000 844
Email: poverenec@praha5.cz

Informace o pronájmech Šárka Šuhajdová, telefon: 605 142 243, e-mail: pronajmy@zsbarr.cz


Kontakty:

E-maily učitelů mají tvar: prijmeni@zsbarr.cz (příjmení je bez diakritiky).

Mgr. Veronika Urban Volfová (dříve Holíková) – ředitelka školy 733643895 reditel@zsbarr.cz
Mgr. Jana Pácalová- zástupkyně pro 2. stupeň 731096208 pacalova@zsbarr.cz
Mgr. Tomáš Severa – zástupce pro 1. st. a koordinátor ICT 704600921 severa@zsbarr.cz
Mgr. Kateřina Světlíková – zástupkyně pro projektové řízení a administrativu 605105317 svetlikova@zsbarr.cz
Jitka Valíková – vedoucí učitelka MŠ 605118372 valikova@zsbarr.cz
Věra Štellová – vedoucí vychovatelka ŠD 602165958 druzina@zsbarr.cz
Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Dagmar Indráková – spec. pedagog, výchovný poradce-mentor

Mgr. Jolana Nováková – vých. poradce(1.st.)

Mgr. Věra Marušková – vých. poradce  (2.st.)

Bc. Petra Hrbáčková, DiS. – speciální pedagog

Bc. Hana Hříbalová – sociální pedagog

733642174 indrakova@zsbarr.cz

 

novakovajolana@zsbarr.cz

maruskova@zsbarr.cz

hrbackova@zsbarr.cz

hribalova@zsbarr.cz

Mgr. Věra Marušková – metodička prevence maruskova@zsbarr.cz
PhDr. Irena Janů (poradna) 251611803
Jana Machová – sekretariát 733643561 sekretariat@zsbarr.cz
Jana Rynešová – ekonomka, statutární zástupkyně ředitelky školy 702027572 ekonom@zsbarr.cz
Ilona Kučerová – vedoucí ŠJ 733643293 jidelna@zsbarr.cz
ZŠ omluvenky 733643561 sekretariat@zsbarr.cz
MŠ Renoirova/omluvenky 721275634 ms@zsbarr.cz
MŠ Chaplinovo nám./omluvenky 605354943 ms@zsbarr.cz

 

přípravná třída třída email
Bc. Alena Pexová přípravná třída pexova@zsbarr.cz
1. stupeň
Jméno, příjmení třída email
Mgr. Markéta Ulčáková 1. A ulcakova@zsbarr.cz
Mgr. Alena Kovářová 1. B kovarova@zsbarr.cz
Mgr. Hana Moravcová 1.C moravcova@zsbarr.cz
Mgr. Dana Prokšanová 1.D proksanova@zsbarr.cz
Mgr. Lada Nováková 2. A novakova@zsbarr.cz
Mgr. Ingrid Šindléryová 2. B sindleryova@zsbarr.cz
Mgr. Zuzana Kropíková 2.C kropikova@zsbarr.cz
Mgr. Jolana  Nováková 2.D novakovajolana@zsbarr.cz
Bc. Eva Heřmánková 3.A hermankova@zsbarr.cz
Mgr. Dagmar Chytilová 3. B chytilova@zsbarr.cz
Tereza Prokšanová 3.C Tereza.proksanova@zsbarr.cz

 

Mgr. Martina Kunešová 3.D kunesova@zsbarr.cz
Bc. Petra Hrbáčková, DiS. 4.A hrbackova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Vargová 4.B vargova@zsbarr.cz
Ing. Gabriela Muchová 4.C muchova@zsbarr.cz
Mgr. Zuzana Sýkorová 5. A sykorova@zsbarr.cz
Mgr. Markéta Trnková 5.B trnkova@zsbarr.cz
Mgr. Petra Blažková Poledníková 5.C blazkovapolednikova@zsbarr.cz
2. stupeň třída  email
Mgr. Michal Mikulec 6.A mikulec@zsbarr.cz
Mgr. Michaela Vídršperková 6.B vidrsperkova@zsbarr.cz
Mgr. Monika Petříková 7. A petrikova@zsbarr.cz
Mgr. Marcela Sekyrová 7. B sekyrova@zsbarr.cz
Mgr. Jana Kunstová 7. C kunstova@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Kramářová 8. A kramarova@zsbarr.cz
Mgr. Stanislava Lustyková 8. B lustykova@zsbarr.cz
Mgr. Markéta Sára Pokorná 8.C pokorna@zsbarr.cz
Mgr. Světlana Pavková 9.A pavkova@zsbarr.cz
Mgr. Jana Urbancová 9.B urbancova@zsbarr.cz
Mgr. Jiří Valík 9.C  valik@zsbarr.cz
Pedagogové bez třídnictví
Mgr. Věra Marušková maruskova@zsbarr.cz
Mgr. Dagmar Indráková indrakova@zsbarr.cz
Martin Svejkovský svejkovsky@zsbarr.cz
Mgr. Lenka Kunzová kunzova@zsbarr.cz
Mgr. Eva Kotrčová kotrcova@zsbarr.cz
Mgr. Juraj Hyža hyza@zsbarr.cz
Mgr. Kateřina Müllerová mullerova@zsbarr.cz
Mgr. Martina Soukupová soukupova@zsbarr.cz
Mgr. Zdeňka Urešová uresova@zsbarr.cz
Mgr. Hana Vlasáková vlasakova@zsbarr.cz
Mateřská škola Vedoucí učitelka: Jitka Valíková
Martina Pastrňková, DiS. Broučci
Sára Hanzlíková
 – chůva
Tereza Rejzková,

Lenka Löserová

Jitka Valíková Zajíčci  

valikova@zsbarr.cz

Markéta Thaliyadath
Monika Lo Scalzo, Dis. Ježci
Jana Popelářová
Ivana Kryštofová Medvíďata
Denisa Eckhardtová
Zuzana Hajdová Berušky
Simone Lachnit
Veverky
Mgr. Veronika Zimová
Mgr. Marianna Černá
Školní družina Vedoucí vychovatelka:

Věra Štellová

Věra Štellová I. oddělení stellova@zsbarr.cz
Veronika Šulcová II. oddělení sulcova@zsbarr.cz
 JUDr. Blanka Šulaiová III. oddělení sulaiova@zsbarr.cz
Bc. Věra Černíková IV. oddělení cernikova@zsbarr.cz
Eva Tesařová V. oddělení tesarova@zsbarr.cz
 Ivana Čumrdová, DiS. VI. oddělení cumrdova@zsbarr.cz
 Veronika Kubů VII. oddělení kubu@zsbarr.cz
 Kateřina Herodesová VIII. oddělení herodesova@zsbarr.cz
Alena Baťhová IX. oddělení bathova@zsbarr.cz
Jana Klaudová X. oddělení klaudova@zsbarr.cz
Asistentky pedagoga
Šárka Polochová
Kateřina Herodesová
Ester Chocholová
Šárka Šuhajdová
Tamara Gallerová
Jitka Kvapilová
Jana Klaudová
Martina Černá
Lucie Tripp
Bc. Hana Hříbalová
Alena Baťhová

Jak se k nám dostanete?

Ze Smíchovského nádraží nebo z Anděla tramvají směr Sídliště Barrandov. Vystoupit na zastávce Chaplinovo náměstí, vyjít schody nahoru na lávku a pak již jen rovně dolů z kopce směrem k Prokopskému údolí přímo k hlavní bráně školy.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - ZŠ - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více