Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > DĚTI DĚTEM

DĚTI DĚTEMNázev projektu: DĚTI DĚTEM

Školní rok: 2023/2024

Jedná se o spolupráci tříd 2. stupně (většinou 7. až 9. ročník) s 1. ročníkem.

Celý projekt se zaměřuje na vrstevnické učení mezi žáky obou stupňů. Napomáhá lepší adaptaci žáků a žákyň 1. ročníku na klima školy, rozvoji dovedností a komunikace.

Během školního roku se žáci z jednotlivých tříd (vždy 1. třída a příslušná třída 2. stupně) setkávají, zaměřují se na jednotlivé naplánované aktivity. V závěru školního roku se pak žáci 2. stupně podílí na pasování na školáky.

 

Plán:

Každý měsíc si domluví jedna 1. třída s patronátní třídou z 2. stupně nějakou zajímavou aktivitu, projekt, akci nebo společnou vycházku. Starší jednoduše pomáhají zvládat přechod mladších dětí z vestibulu do třídy, k šatní skřínce a jiné, případně organizují sportovní aktivity na školním hřišti.

Září – přivítání mezi školáky

Říjen – deskové hry ve školní knihovně

Listopad – zhotovení výrobku na vánoční jarmark

Prosinec – lidové zvyky a tradice

Leden – četba zajímavé dětské literatury

Únor – hry a soutěže

Březen – zhotovení výrobku na velikonoční jarmark

Duben – četba zajímavé dětské literatury

Květen – vycházka

Červen – Pasování na školáky

 

Celý projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí:

- Kompetence k učení: práce s vlastní motivací, zpracování informací a jejich vyhodnocení, samostatná organizace činnosti;

- Kompetence intrapersonální: poznávání sebe sama, budování sebeúcty, poznávání svých hranic;

- Kompetence interpersonální: respekt ke druhým, komunikace, budování vztahů, součást skupiny;

- Kompetence pracovní: bezpečnost práce, zvládání změny, porozumění smyslu činnosti;

- Kompetence k řešení problému: vyhodnocování problematických situací, návrh řešení, realizace změny;

- Kompetence občanské: respekt k hodnotám ostatních/světa, porozumění pravidlům spolupráce.

Veškeré činnosti se vyhodnotí ve vzdělávací skupině Děti dětem.

 

Mgr. Věra Marušková                                                          Mgr. Ingrid Šindléryová