Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Úřední deska > Malé ohlédnutí za festivalem Mezi kulturami

Malé ohlédnutí za festivalem Mezi kulturami4.10. 2022 na naší škole proběhl dlouho očekávaný festival Mezi kulturami, který jsme uspořádali v rámci projektu Rozvoje demokratické kultury. Přípravám jsme se věnovali s nadšením a na výsledku to bylo znát. V rámci projektového dne si každá třída připravila prezentaci nějaké země, její kultury či kuchyně. Každý ročník pojal zpracování projektu opravdu originálně, a i když se nám na festivalu sešla nějaká země zastoupená více třídami, prezentace byly vždy originální a jedinečné.

Festivalový mumraj začal již v 8 h, kdy žákovské kolektivy 9. a 7. tříd připravovaly hned několik tradičních španělských, polských a slovenských jídel. Žáci 9.C taktéž připravili ve spolupráci s rodinou naší žákyně z 9.C přehlídku afghánských kulinářských specialit. Stejně tak naše paní učitelky se do vaření vrhly s nadšením. Díky jejich zápalu jsme mohli ochutnat slovenské halušky či tradiční zelné placky.

V 10 h program pokračoval přednáškou pro 8. a 9. třídy s rapperem Raego, který žáky zaujal svým životním příběhem, jež je inspirativní pro nejednoho mladého člověka, který prochází složitou etapou dospívání. Žáci se nebáli ptát, Raego s nadhledem, upřímností a inteligencí žákům vřele odpovídal. Ve 12 h se konal celoškolní koncert, kterého se zúčastnili i mnozí rodiče a přátelé naší školy. Atmosféra byla spontánní, živá, prostě bezvadná!

Vlastní festival Mezi kulturami začal v 15 h. Žákovský parlament měl plné ruce práce s přípravami venkovních prezentací každého ročníku. Starší žáci pomáhali připravit stánky spolužákům mladším, týmový duch byl cítit po celé festivalové odpoledne. Během odpoledne se mohli žáci zúčastnit soutěže, kterou připravil žákovský parlament na základě všech třídních prezentací. Touha po vědění byla nespoutaná. I ti nejmladší žáci a žákyně se snažili za pomoci svých rodičů zodpovědět kvízové otázky, které je zavedly do různých koutů světa. Brzy se dozvíte, kdo patří mezi nejzvídavější žáky naší školy, kteří odpověděli správně na všechny otázky…

Jak již bylo řešeno, prostřednictvím žákovských prací jsme putovali do slova a do písmene po celém světě. Navštívili jsme USA, Španělsko, Švédsko, Řecko či Afghánistán. Mnoho tříd si vybralo i země našich nejbližších sousedů. Žáci mohli ochutnat polskou kuchyni, naučit se nová maďarská, německá či slovenská slovíčka, pro opravdové jazykové nadšence žáci 9.C připravili náhled do arabské abecedy.

Velmi zajímavý byl pohled na kulturní rozmanitost přípravných tříd a prvních tříd. Ti nejmladší zpracovali téma Strom jako národního symbol a velmi kreativním způsobem přestavili jednotlivé státy prostřednictvím národních stromů. Stejně tak první třídy se s tématem popasovaly na jedničku. Prostřednictvím pohádek nás zavedly do různých koutů světa. Že máme nadějné malíře a malířky prokázala 1. A, která výtvarně zpracovala rozmanitost jednotlivých dětí. Nesmíme opomenout ambiciózní projekt 4. tříd, které se pustily do porovnávání jednotlivých zemí a jejich způsobů slavení Vánoc, Velikonoc a trávení letních prázdnin dětmi z různých koutů světa. 6. třídy nás seznámily s tím, jak rozvíjely své demokratické kompetence v rámci adaptačního pobytu na Malé Skále. 6.C připravila pro své spolužáky interaktivní hru na koloběžkách, do které se zapojil i náš školní policista pan Severin, který dohlédl na bezpečnost celé akce. 8. třídy ostatním představily svůj školní výlet na Slovensko, kterého se zúčastnily taktéž v rámci projektu Rozvoje demokratické kultury na naší škole. Projektů bylo opravdu mnoho, a i když jsme nevyjmenovali všechny, každý byl jedinečný, kreativní a byly reflexí chutě tvořit, poznávat nové, sdílet, učit se.

Festival jsme ukončili projekcí filmu Neobyčejný kluk, který si žáci a žákyně v mnoha případech zhlédli s jejich rodiči, kteří na festival přišli.

Milí žáci a žákyně, rodiče, kolegyně a kolegové. Moc všem děkujeme za Váš elán, který jste Vy všichni do festivalu vložili. Věříme, že se festival Mezi kulturami stane na naší škole tradicí a již se těšíme na jeho další ročníky.

Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022
Festival Mezi kulturami 2022