Základní škola a mateřská škola Barrandov

Kroužky

Vážení zájemci,

předkládáme vám v rubrice Kroužky zatím neúplný seznam kroužků, které by měly být otevřeny ve školním roce 2017-18. V průběhu letních prázdnin budeme ještě doplňovat další kroužky, popřípadě doplňovat jejich termíny a časy. Věřím, že vám tato informace pomůže při zajištění volnočasových aktivit vašich dětí a žáků.

Prezentace a zápis do kroužků proběhne 11. září 2018 ve školní jídelně od 15:00 do 16:30 hodin.

Kroužky pořádané školou zahájí činnost 17. 9. 2018 a ukončí ji 14. 6. 2019.

Platby za kroužky pořádané školou je nutné uhradit převodem z účtu na účet školy  11001105/5500 (do zprávy pro příjemce je třeba napsat příjmení žáka, třídu a název kroužku, VS 55)  nebo u ekonomky školy do 14. září 2018 na 1. pololetí a do 18. ledna 2019 na 2. pololetí školního roku.

Ceny kroužků za pololetí ve školním roce 2018/2019 při minimálním počtu 12 účastníků je 800 Kč na účastníka.

Kroužky neorganizované školou své zahájení a ukončení činnosti vyhlašují samy a  platby za tyto kroužky nezasílejte na školní účet!

Přihláška do kroužků pořádaných školou ke stažení ZDE

Kroužky organizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do
Baseball Neotevírá se! Brian, Koudelka Út 14:30 15:30

Sportovní hry – stolní tenis 4. – 9. ročník

Valík Čt 14:00 15:00
Gymnastika 1. – 5. ročník Šulaiová

Po

St

16:00

14:00

17:00

15:00

Sportovní hry přípravná třída + 1. ročník Pexová Po 14:00 15:00
Sportovní hry 1. – 2. ročník Neotevírá se! Kropíková Po 14:00 15:00
Basketbal, míčové hry I. st. Sekyrová Po 15:00 16:00
Sekyrová  St 15:00 16:00
Klub mladého diváka II. stupeň (v průběhu roku) Kunzová, Kunstová,       Kotrčová
Divadelní kroužek Linhartová Čt  14:00  15:00
Bystré hlavičky (3. – 4. ročník)  Sýkorová Čt 15:00 16:00
Sborový zpěv 1. – 3. ročník, přípravná třída Barrambini – Hrbáčková St 14:00 15:00
Výtvarný kroužek Neotevírá se! Kolouchová Po 16:00 17:30
Mateřská škola
Pohybové hry MŠ – předškoláci Valík ST 13:50 14:20
Sborový zpěv Barrambini – předškoláci                         Hrbáčková St 15:15 16:00


Baseball (v anglickém jazyce)
Cílem kroužku je naučit se hrát kolektivně. Baseball je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí dvě družstva, která mají po devíti hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny čtyři mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod. Kroužek bude v době příznivého počasí probíhat venku, v zimním období se přesune do tělocvičny, kde se děti budou učit samostatné nadhozy, chytání apod.
Kroužek probíhá 1x týdně vždy v úterý od 14:30 do 15:30 hodin.

Stolní tenis
Stolní tenis (chybně ping pong) je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u stolního tenisu horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. Hraje se buď ve dvou soupeřících hráčích (tato varianta se nazývá dvouhra) nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů (tato varianta se nazývá čtyřhra).
Tento kroužek je určen žákům 4. – 9. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Gymnastika
Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. Je určena především pro dívky, ale rádi přivítáme v kolektivu i chlapce.
Tento kroužek je určen dětem 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 2x týdně v pondělí od 16:00 do 17:00 a středu od 14:00 do 15:00

Sportovní hry
Společným rysem sportovních her je použití míče, míčku, pohybu. Slouží k rozvoji koordinačních dovednosti nejmenších školáků, je všeobecné a všestranné, tzn., není zde upřednostněn žádný konkrétní výběr sportovní aktivity. Děti se zde také naučí vzájemnému kolektivnímu porozumění.
Tento kroužek je určen žákům, přípravné třídy a  1. – 2. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:00 do 15:00

Basketball, míčové hry
Basketball, česky též košíková, je kolektivní míčový kontaktní sport, ve kterém se dva týmy s pěti hráči na hřišti snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. Pro kvalitní basket, je však důležitá správná koordinace pohybů, proto lze využít i jiné míčové hry pro získání těchto všech dovedností, a o to se v našem kroužku snažíme především.
Tento kroužek je určen žákům 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně dle výběru rozpisu v tabulce.

Klub mladého diváka
Tento kroužek je určen žákům 6. – 9. ročníku. V průběhu školního roku navštíví několik divadelních představení různého žánru např. muzikál, komedie, pohádka, balet, aj. Jedná se většinou o odpolední či večerní představení.

Divadelní kroužek
Dramatický kroužek děti učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech. Básničky, monology, dialogy, herecké etudy. Pracují ve skupině, ale svůj přednes převádějí i samostatně. V dramatickém kroužku najdou uplatnění děti hyperaktivní, které nemají trému a rády se předvádějí. Děti mírnější povahy se zbaví ostychu, naučí se osobní suverenitě a výraznému osobnímu projevu. Podle povahy dětí jsou pro ně vybrány jednotlivé role.
Tento kroužek je určen všem dětem 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

Bystré hlavičky
Hlavolamy, rébusy, zábavné hádanky to vše je možné v bystrých hlavičkách. Zkrátka procvičování logického a jazykového myšlení.
Tento kroužek je určen dětem  3. – 4. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin.

Sborový zpěv Barrambini
Sbor to není jen zpěv, ale také tóny, rytmus, muzika a hlavně písničky, které děti baví. Děti zde budou zpívat ve sboru, mimo jiné si ale osahají jednotlivé hudební nástroje, vyzkouší si na ně zahrát. Zjistí, jaké to je umět číst z not, anebo být tím hlavním dirigentem.
Zkrátka hudba hrou a zábavou. Přijďte si vyzkoušet. Lektorka má zkušenosti z dlouholeté spolupráce s Yamaha školou.
Tento kroužek je určen dětem nejen v mateřské školce, ale také dětem z přípravné třídy a 1. – 5. ročníku.
Kroužek probíhá 1x týdně ve středu dle rozpisu.

Výtvarný kroužek
Žáci budou rozvíjet své dovednosti v kresbě, malbě, modelování a prostorové tvorbě. Prostřednictvím výtvarného projevu vyjadřují své představy a pocity. Charakterizují tvar, proporce a barevnost předmětů. Poznávají vlastnosti barev, materiálů a jejich výrazové možnosti. Řeší kompozici v ploše a v prostoru.
Tento kroužek je určen  žákům bez rozdílu věku se zájmem o výtvarnou činnost.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 16:00 do 17:30 hodin.

Kroužky neorganizované školou

Více informací ohledně náplně kroužků najdete pod tabulkou.

Název kroužku vedoucí termín od do

Angličtina hrou 1. – 2. ročník

Spěváček Út 15:30 16:15
AJ 6. – 7. ročník konverzace Spěváček Po 14:00 15:00
AJ 3. – 5. ročník konverzace Spěváček Po 15:00 16:00
Deskové hry Spolek rodičů – Bimková Po 16:00 17:30
Lego kroužek Fojtů Út 15:00 16:00
Kutil Junior Čt 15:00 16:00
Kutilská dílna berukroužky Út 15:00 16:00
Malý kuchtík berukroužky Út 14:00 15:00
Junior robotika WEDO 2.0. Fojtů Út 16:00 16:50

Stavíme s Merkurem

Neotevírá se!

veselaveda.cz Út 16:00 17:00
Kroužek vědeckých pokusů pro děti veselaveda.cz Čt 15:00 16:00
Šachy 1. – 9. ročník Černoušek Po 14:15 15:00
Keramika „Střípek“ Pexová, Čtvrtečková Čt 14:00 21:00
  Maliosová St 14:00 18:00
  Ešnerová Út  15:00  20:00
Věda nás baví – ZŠ tým lektorů Po 14:00 15:00

HB Dance

hip hop/street

 Bartošová Út

16:00

17:00

17:00

18:00

 HB Dance

 disco/freestyle

Bartošová St

15:30

16:30

16:30

17:30

 HB Dance       

 baby přípravka

Bartošová St 17:30 18:30
Tanec TŠ Langerová (Čtvrtečková Tereza) 14:00 16:00
Studio K. Kobelková Kobelková Út 16:00 18:00
Jóga Sluníčko 6 – 12 let Černá Po 16:30 17:30
Břišní tance Voříšková Po 17:30 18:30
Tallent (tenis) Spousta Po 16:00 18:00
Út 15:00 16:00
St 16:00 19:00
Lehká atletika 2. – 3. ročník SK Barrandov Út + Čt 14:00 16:00
Lehká atletika FAAZ – Zbur ÚT+ ST 16:00 17:00
Lehká atletika 4. – 7. ročník AK Vega – Dvořáková Po + St 16:00 17:30
Taekwondo WTF Břeň Út + Čt 15:00 16:00
Taekwondo Kerberos Pařík

Út

Čt

18:00

18:00

20:00

19:00

Oddíl Sportík (turistika, hry, příroda) Kirschner Po 17:00 19:00
DDM – lakros Palečková Út 16:00 18:00
DDM – sálová kopaná, míčové hry Libič Čt 14:15 15:15
Kriket Kriketová akademie ČR St 14:00 16:00
Inline bruslení – 1. stupeň jsmeinline.cz Po (mimo areál školy) 15:45 16:45
Sokol Hlubočepy dle rozpisu
Fotbal  1. FC Barrandov Martin Stupka dle rozpisu
Fotbal FK Zlíchov Jan Dámec dle rozpisu
Fotbal FAAZ Alex Zbur dle rozpisu
Fotbal FTA Petra Filippová dle rozpisu

Angličtina hrou
Kroužek angličtiny pro menší žáky, pořádá jazyková škola SPĚVÁČEK. Děti si hravou formou rozvinou slovní zásobu a také se nebudou bát konverzovat. Výuka probíhá v menším počtu dětí ve skupině. Pololetí má 16 výukových lekcí. Lekce trvá 45 minut. Cena kurzu činí 1390Kč/ semestr.Tento kroužek je určen žákům 1. – 3. ročníku.U konverzací s rodilým mluvčím trvá lekce 60 minut a cena je stanovena na 1690 Kč /pololetí a je určen 4. – 9. ročník dle rozpisu v tabulce. Leták ZDE.
Více informací o jazykové škole najdete: www.spevacek.info

Klub deskových her
Přijďte si zahrát známé i neznámé deskové, karetní i komunikační hry! Kroužek je určen zájemcům z 3.-9. tříd. Cena 200 Kč za pololetí nebo 30 Kč jednorázový vstup při volné kapacitě. Koná se každé pondělí 16:00-17:30hodin v nově vybudované třídě v přízemí u keramiky.  Pořádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov https://spolekchaplinak.webnode.cz/

Kutil Junior

Každé dítě je šikovné. Jde jen o to dát mu prostor, příležitost a pomocnou ruku… Cena kroužku 1990,-Kč/pololetí.Čtvrtek 15 – 16 hodin. Začínáme 4.10.2018. Plakát ZDE.

Malý kuchtík, Kutilská dílna

Naše kroužky ukazují dětem, že si mohou užít mnoho zábavy s kamarády i bez počítačů a tabletů. Aktivity jsou propracované
a zajímavé, proto s dětmi vyrábíme ze dřeva s opravdovým nářadím i vaříme,  Cena kroužků 1950,-Kč/pololetí. Úterý 14 – 15 hodin Malý kuchtík, 15 – 16 hodin Kutilská dílna.   WWW.BERUKROUZKY.CZ        Leták ZDE.

Bricks 4 Kidz
Bricks 4 Kidz® nabízí zábavný a vzdělávací kroužek s kostkami LEGO®. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé tématické okruhy – např. vesmír či zajímavé vynálezy. Pro všechny zvídavé děti od 6 do 12 let! Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO®! Začínáme od 2. 10. 2018, úterý 15:00 – 15:50 hodin. Cena 1 700,- Kč.
www.bricks4kidz.cz/praha5/

Junior robotika WEDO 2.0.

Náš Program Junior robotiky je navržen tak, aby dětem názorně představil robotiku a naučil je základním principům kódování. Děti se spolu s námi naučí vytvořit programy s použitím softwaru LEGO® WeDo® pro ovládání našich modelů BRICKS 4 KIDZ®, které si samy postaví!
Více informace: https://www.bricks4kidz.cz/praha5/program-events/robotika/

Kroužek vědeckých pokusů pro děti

Přináší hravý pohled a vzdělávání formou vědeckých pokusů, kde si žáci 1. až 5. ročníku bádají na pokusech z biologie, fyziky a chemie ještě dříve, než se jim stanou tyto předměty povinnými. Své pokusy si dělá každý žáček, někdy si vypomáhají, ale každý dělá vše, takže každý si vyrobí např. práskající sliz, vystřelí raketu, aktivuje sopku, vytvoří bubliny v bublině nebo mega velkou bublinu, ale poznají také zásady, které je potřeba dodržet při transfuzi krve, nebo co dokáže statická elektřina. Za pololetí absolvují 15 lekcí = 15 různých témat, každá v délce 60 minut. Cena na pololetí 1590,-Kč. Čtvrtek15 – 16 hodin.
Podrobné informace a registrace na: https://www.veselaveda.cz/krouzky/

Technický kroužek – stavíme s Merkurem
Veselá věda přináší vzdělávání zejména fyzikálních jevů formou konstruování mechanismů a jednoduchých strojů ze stavebnic Merkur. Na lekcích se žáci 3. až 6. tříd seznamují s principy fungování těchto mechanismů, protože je lektor seznamuje s jednoduchými mechanickými konstrukcemi, jako jsou kladky, páka, převod a soukolí, nosné konstrukce, což si následně naši vaši konstruktéři sami postaví a odzkoušejí. Za pololetí absolvují 15 lekcí několik různých témat, každá v délce 60 minut. Kroužkovné na pololetí 1740,-Kč. Úterý 16- 17 hodin.
Podrobné informace a registrace na: https://www.veselaveda.cz/krouzky/

Šachy
Kroužek je určen všem – od prvňáčků až po ty nejstarší. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.
K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.
Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 950,- Kč. Kroužek je možné zaplatit obdrženou složenkou nebo lektorovi přímo na hodině. První 2h si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.
Kroužek probíhá 1x týdně v pondělí od 14:15 do 15:00
Více informací o kroužku najdete: www.sachovykrouzek.cz

Keramika „STŘÍPEK“
Kurzy jsou zaměřeny především na praktické zpracování hlíny, dekorování keramických výrobků a jejich výpal. Keramika vede účastníky kurzu k rozvíjení manuální zručnosti a k citlivosti pro práci se specifickým materiálem. Účastníci pracují s klasickými i nevšedními keramickými pomůckami, engobami a glazurami.
Kroužek probíhá 1x týdně dle rozpisu.
Více informací o kroužku najdete zde: www.studiostripek.cz

Věda nás baví
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Cena 1590,-Kč. Pondělí 14 – 15 hodin. Začátek první týden v říjnu. Plakát ZDE. Více informací o kroužku najdete: www.vedanasbavi.cz

HB Dance
Nabízíme především taneční techniky street dance, hip hop, disco dance, break dance, všeobecnou taneční průpravu pro malé tanečníky – baby, zaměřenou především na malé děti a mini pro předškolní děti až do věku 8 let.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec, podle jednotlivého rozdělení.
Více informací o kroužku najdete: www.hbdance.cz


Tanec – TŠ IVY LANGEROVÉ

Taneční škola klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou na tělo, zábavných forem testů pružnosti, vytrvalosti a obratnosti, tanečních her a dalších zajímavých aktivit stmelujících kolektiv s lidským důrazem na soudržnost a sounáležitost. Výuka standardních a latinskoamerických tanců.
Tento kroužek je určen dětem, které mají rády pohyb a tanec. Ukázková hodina 19.9.2018 v 19:00 hodin v zrcadlovém sálu (2. stupeň ZŠ, 2. patro). Začátek 12.10.2018.
Více informací o kroužku najdete: www.ivalangerova.cz

Studio K 
V současnosti se specializujeme především na gymnastické formy cvičení dětí různého věku a různé formy cvičení zaměřené zejména pro ženy. Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. V nejužším slova smyslu se někdy zaměňuje za sportovní gymnastiku, jedno z řady soutěžních gymnastických odvětví.
Tento kroužek je určen dětem, žákům a juniorům.
Více informací o kroužku najdete: www.studiokbarrandov.cz

Jóga Sluníčko
Jóga učí děti hrou vnímat sebe i ostatní, zlepšuje jejich motoriku, cvičí soustředění, pozornost i rovnováhu, rovná páteř a protahuje tělo. S pomocí jógového dýchání a relaxace bojujeme s respiračními onemocněními, alergiemi, učíme se uvolnit tělo i mysl. Poznáváme svoje pocity, posilujeme sebekontrolu, učíme se rozlišovat dobré a zlé a pozitivně vnímat okolní svět. Starší děti se vnoří do jógy podrobněji.
Tento kroužek je určen dětem od 5 do 12 let. Cvičitelka Hana Černá, pondělí 16.30-17.30.
Více informací se dozvíte na: jogaslunicko@hotmail.cz

Jóga Černí
V kurzech se kombinuje klasická a iyengarovská jóga. Pravidelně se v lekcích věnujeme zvládnutí spinálních cviků, tak aby se staly dennodenně užívaným prostředkem k udržování dobrého stavu páteře a svalstva působícího při správném držení těla. Dbáme na správné provádění ásán. Největší pozornost je pochopitelně věnována hathajóze, tedy tělesným cvičením a dýchacím technikám, ale stranou nezůstávají ani ostatní z osmi částí Pataňdžaliho jógového systému. K jejich postupnému zvládání užíváme různé relaxační a meditační techniky, přikázání jamy a nijamy se demonstruje při pravidelné četbě krátkých příběhů na závěr každé lekce.
Kurzy jsou pro dospělé, eventuálně náctileté. Cvičitel Zdeněk Černý, pondělí 18.00-19.30, 19.30-21.00.
Více informací se dozvíte na: joga@cerni.cz

Břišní tance
Naučíme Vás zapojit do pohybů těla břišní svalstvo, které tvoří obranný krunýř okolo citlivých, pro život nezbytných orgánů. Podmanivá orientální hudba navodí příjemnou atmosféru. Břišní tanec pomáhá odstraňovat zábrany, které si mnoho žen kolem sebe vytvořilo. Stres a rychlý způsob života nám často dává zapomenout, že jsme především ženy, ženy citlivé a ženy krásné. Poznejte svou bytost z té nejlepší stránky.
Tento kroužek je určen dívkám od 10 do 15 let.
Více informací o kroužku najdete: www.institutregenerace.cz

Tallent – tenis
Tenis je hra, radost, zábava. Otevřete vašemu dítěti cestu k budoucí kariéře, nebo mu jen umožněte se tenis naučit a poznat zajímavé přátele. Kvalitní trénink zajišťují přímo zde na škole trenéři ČTS a FTVS.
Tento kroužek je určen všem žákům ZŠ, včetně předškoláků.
Více informací o kroužku najdete: www.tallent.cz

Lehká atletika
Lehká atletika je jeden z nejstarších a nejběžnějších sportů. Atletika je „Královna všech sportů“. Jde o různé sportovní disciplíny, které jsou založeny na lidském pohybu, například na chůzi, běhu, vrhu, hodu a skoku. Na rozdíl od úkolových sportů závodník v lehkoatletické disciplíně nemá za úkol porazit konkrétního soupeře, ale ze všech účastníků závodu vítězí ten, který docílí nejlepší naměřený výsledek (získá nejmenší naměřený čas, provede nejdelší hod nebo dosáhne nejvyššího skoku apod.).
Tento kroužek je určen dětem již od předškolního věku.
V naší škole máme hned 3 kluby, které se lehkou atletikou zabývají, jsou to:
AK VEGA – pro žáky 4. – 6. ročníku www.akvega.cz
SK BARRANDOV – pro žáky 2. – 3. ročníku
FAAZ – více informací najdete: www.faazpraha.eu
Termíny tréninků jednotlivých klubů najdete dle rozpisu v tabulce všech kroužků.

Taekwondo Kerberos
Taekwondo  může cvičit každý, muži i ženy, děti i senioři. Fyzická síla, váha nebo stavba těla nehrají roli. Trénink lze individuálně přizpůsobit. Ať už se chcete naučit účinně bránit, nebo vyhrávat medaile na soutěžích, nebo cvičit jen rekreačně pro udržení dobré kondice, je taekwondo KERBEROS ta nejlepší volba. Děti u nás běžně cvičí od 9 let a není výjimkou, že s nimi cvičí i rodiče. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin, nábor probíhá stále, první měsíc tréninky zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.kerberostkd.cz

Taekwondo WTF
Kroužek je určen pro žáky všech ročníků. Tréninky v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin. Žáky vyzvedáváme ze školní družiny a vracíme je zpět. Cena od 1300Kč za pololetí. Začínáme 19. září 2017, nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma.
Více informací o kroužku najdete: www.taekwondo-praha.cz

Oddíl Sportík
Jsme všestranně založený dětský oddíl. Máme rádi legrácky, sportování, přírodu, výlety a spoustu dalšího. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody. Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje.
Tento kroužek je určen žákům od 1. ročníku.
Více informací o kroužku najdete: www.sportici.info

In-line bruslení pro 1. stupeň
Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).
Program kurzu je navržen tak, aby kurz mohli absolvovat jak malí začátečníci, tak i děti, které s bruslením již zkušenost mají. Cena 840Kč/6 lekcí. Začátek 17.9.2018.
Plakát ZDE. Více informací o kroužku najdete: www.jsmeinline.cz

Lakros – Dům dětí a mládeže
Český lakros je varianta starého indiánského sportu. Naučíme

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Nashledanou první třído!

4. 7. 2019

Dnes jsme se rozdánim vysvědčení rozloučili s první třídou. Těšíme se na prázdniny, ale i na to, že už budeme druháci. Všem přejeme krásné prázdniny, mnoho zážitků a dobrodružství. Nesmíme zapomenout na každodenní čtení. I já, třídní učitelka 1. C,Vám  přeji krásnou dovolenou a spoustu nevšedních zážitků s Vašimi dětmi. Věra Jenšíková Více

Provoz školy v průběhu letních prázdnin

27. 6. 2019

Mateřská škola a školní družina je v době letních prázdnin mimo provoz. Sekretariát školy v provozu 8 – 12 hodin, doporučujeme si nejdříve telefonicky domluvit termín schůzky – tel. 733643561. Vedení školy Více

Sběr papíru – výsledky soutěže

25. 6. 2019

Třídy 1.místo – 3. D – 570 kg 2.místo – 2. A – 526 kg 3.místo – 3. B – 493 kg Jednotlivci 1.  místo – Anežka Limberská   324 kg / 3. D 2.  místo – Barbora Brožová      247 kg / 2. A 3.  místo – Gabriela Boušková   202 kg / 6. C 4.  místo… Více